Skip to main content
home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

Onderzoek dorpscafé de nieuwe Heischuur

23-05-2022

Tijdens het laatste participatiemoment over De Heischuur legden we de deelnemers een aantal belangrijke vragen in verband met de nieuwe Heischuur voor. Het was echter niet eenvoudig om daar een antwoord op te vinden. Daarom kaatsten de deelnemers de bal terug naar het gemeentebestuur en vroegen hen om advies. Alle thema’s, ideeën en bijdragen van het ganse proces werden opgenomen in de blauwdruk. Ook de vragen en onduidelijkheden van de deelnemers werden hierin opgenomen. Het bestuur en de kerngroep hebben de vragen grondig bekeken en getracht een antwoord te bieden op alle vragen. Uiteindelijk bleef enkel de vraag over een potentieel dorpscafé zonder antwoord. Aangezien het bestuur niet uit het niets een antwoord kon geven op de vraag of er een dorpscafé zou komen aan de nieuwe Heischuur, werd beslist een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren. Het college van burgemeester en schepenen stelde de externe firma ‘Horeca Partners’ aan om te onderzoeken of een dorpscafé aan de nieuwe Heischuur rendabel én haalbaar zou zijn. Onderzoek dorpscafé Horeca Partners startte haar onderzoek met een bezoek aan De Heischuur en een verkenning van de omgeving. Om het onderzoek te helpen, vroegen zij ook cijfergegevens op. Wij bezorgden hen o.a.: gedetailleerde bevolkingscijfers van Oosthoven, zoals: het aantal gezinnen in Oosthoven samenstelling van deze gezinnen leeftijden het aantal mannen, vrouwen, x leerlingenaantal op de school toeristische gegevens, zoals evenementen attractiepolen aantal bezoekers socio-culturele gegevens, zoals aantal verenigingen en leden die De Heischuur gebruiken frequentie van het gebruik soorten activiteiten In het onderzoek bekeken zij verschillende zaken zoals de wenselijkheid, de levensvatbaarheid en het concept van de uitbating. Wat het concept betreft, keken ze niet enkel naar de inrichting van een mogelijk dorpscafé, maar ook naar het grotere geheel zoals de beleving, de (meer)waarde, het aanbod, openingsuren, capaciteit, inplanting, type uitbater en het financiële plaatje. Conclusie onderzoek Uit de analyse van het onderzoek komt voort dat het potentieel voor een horecazaak in de nieuwe Heischuur niet met 100% zekerheid aan te tonen is. Het aantal inwoners, in combinatie met de eerder beperkte passage, maakt dat er vermoedelijk niet voldoende automatische, terugkerende gasten zullen zijn om de zaak te rentabiliseren. Daarenboven is een café dat deel uitmaakt van een groter geheel (in dit geval een gemeenschapscentrum), moeilijker te positioneren als stamcafé of vaste afspraakplaats dan een totaal losstaande zaak. Bovendien wordt ook verwacht van de gemeente dat zij de investeringen volledig zelf draagt. Dit alles samen maakt dat het gemeentebestuur beslist heeft om geen dorpscafé te voorzien binnen de nieuwe Heischuur. Uiteraard willen we wel tegemoetkomen aan de gebruikers van De Heischuur en zullen er cafetariamogelijkheden voorzien worden. Volgende stappen Nu alle vraagstukken beantwoord zijn en het participatietraject afgerond is, gaan we een stap verder. Het gemeentebestuur gaat nu op zoek naar een ontwerper. De gekozen ontwerper zal de resultaten van het participatietraject meekrijgen als leidraad om op die manier een nieuwe Heischuur te ontwerpen. Een Heischuur die modern, multifunctioneel en toegankelijk is in een veilige en aantrekkelijke omgeving.

Blauwdruk Heischuur

04-02-2022

In oktober 2021 vond de laatste participatieavond rond de nieuwe Heischuur plaats. Tijdens die avond kregen de deelnemers een terugkoppeling over de resultaten van de ideeën die via het participatieplatform binnenkwamen. Daaruit bleek dat er heel wat eensgezindheid was, maar niet over alle topics kwam men overeen. Het ging dan bijvoorbeeld over tegenstrijdigheden, zaken die niet eerder aan bod gekomen waren, zaken waar de indieners zelf een aantal vragen deden rijzen, enz. Tijdens het participatiemoment kregen de deelnemers op basis van die topics dan ook 4 vraagstukken voorgeschoteld waarover ze konden nadenken en brainstormen over de best mogelijke oplossing.  In de Heischuur moet een combinatie van verhuur voor verenigingen en particulieren (de belastingbetaler) mogelijk zijn op voorwaarde dat de verenigingen voorrang krijgen. Waarom niet? Waarom wel en zo ja, welke vormen van privé-verhuur kunnen er wel, wat niet? En wat met commerciële doeleinden? En hoe organiseren we die ‘voorrang voor verenigingen’? Om optimale ontmoeting mogelijk te maken zien we de Heischuur (ook) als een buurthuis, met een permanent toegankelijk café, los van de activiteiten die er plaatsvinden. Waarom niet? Waarom wel en zo ja, hoe organiseren we dat? De Heischuur moet kunnen voorzien in permanente en ‘op maat’ opslagruimte voor de verenigingen (muziekinstrumenten, schildersezels, archief…). Waarom niet? Waarom wel en zo ja, hoe organiseren we dat? Wat met betaalbaarheid? Wat met verenigingen die niet meer huren? Wat met nieuwe verenigingen? Wat is (geluids-)overlast (voor de buurtbewoners)? En wat is er nodig om dat tot het minimum te beperken? Tijdens de sessie werden heel wat goeie ideeën en gedachten gewisseld, echter bleek dat sommige vraagstukken toch te moeilijk te beantwoorden waren. De groep besliste om bepaalde zaken over te dragen aan het gemeentebestuur.  Het gemeentebestuur en de kerngroep Heischuur hebben in tussentijd niet stil gezeten. De thema's, ideeën en bijdragen werden allemaal opgenomen in de blauwdruk. Ook de onduidelijkheden werden hierin opgenomen. Het bestuur en de kerngroep hebben de vragen grondig bekeken en getracht een antwoord te bieden zodat deze mee konden opgenomen worden in de blauwdruk. Het waren niet de makkelijkste vragen, dat wil ook zeggen dat er niet op elke vraag een kant-en-klaar antwoord is. Voor sommige zaken, zoals het dorpscafé, zal er eerst een onderzoek volgen voordat er hierover een beslissing genomen kan worden.  Je kan de blauwdruk hier downloaden.

Geef je idee voor de nieuwe Heischuur

22-09-2021

Op dinsdag 21 september vond het eerste live participatiemoment over de Heischuur plaats. Vijftig deelnemers gingen samen met ons aan de slag om uit te diepen welke thema's belangrijk zijn voor de toekomstige Heischuur. Na een reeks interactieve oefeningen waarbij we niet alleen de Heischuur, maar ook elkaar en elkaars belangen leerden kennen, sloten we de avond af met zes thema's.  Hoe wordt de Heischuur een multifunctioneel en efficiënt gebouw? Wat zijn argumenten voor of tegen privé verhuur in de Heischuur? Hoe maken we van de Heischuur een laagdrempelig gebouw? Hoe zorgen we voor een veilige omgeving bij de Heischuur? Hoe zorgen we voor een aantrekkelijke omgeving bij de Heischuur? Hoe maken we maximale ontmoeting mogelijk voor iedereen in de Heischuur?   Geef je idee Nu is het moment aangebroken om voor die thema's concrete ideeën te bedenken die we kunnen meenemen naar het volgende participatiemoment. Die ideeën zijn nodig zodat we in oktober zo goed mogelijk samen een blauwdruk kunnen maken voor het ontwerp van de nieuwe Heischuur. Heb jij een idee, of misschien zelfs meerdere, voor de nieuwe Heischuur, laat het zeker weten. Je kan je idee hier invullen.    Hoe vul je nu zo'n idee in?  Registreer je eenmalig op ons platform en meld je dan aan. Je kan vanaf nu met deze logingegevens meedoen aan alle projecten die op #2360aanzet komen. Klik op "Doe mee" bovenaan de pagina Op deze pagina kan je de thema's bekijken zelf je idee geven door op "geef zelf je idee" te klikken ideeën van anderen lezen door erop te klikken reageren op ideeën van anderen of ze een like geven Let op, je zal je eigen idee nog niet meteen te zien krijgen op de pagina. Van zodra je de bevestigingsmail hebt gekregen, kan je je eigen idee zien.     

Meer nieuws & activiteiten

De nieuwe Heischuur

Lees meer over het traject.

Lees meer

Jullie ideeën

Willekeurig
Populair
Recent

Hoe maken we maximale ontmoeting mogelijk voor iedereen in De Heischuur?

Een podium
Een podium in een zaal voor ong. 100 personen. Mooie aanvulling op het aanbod van de Djoelen en maakt maximale ontmoeting mogelijk door ook mensen aan te trekken die geen lid zijn van een vereniging.
Martine R.
0 0
lees meer

Hoe wordt De Heischuur een multifunctioneel en efficiënt gebouw?

Buurthuis
Misschien zou het ook wenselijk zijn om daar een soort buurthuis te organiseren waar alle mensen op bepaalde tijdstippen zouden kunnen samenkomen om iets te drinken en dit te laten uitbaten door vrijwilligers. Het zou een welgekomen aanvulling zijn voor de Oosthovense bevolking vermits horeca in Oosthoven ontbreekt. Voorbeelden zijn 'het schoor' en 'de meerloop' in Turnhout en 'Eigenaard' in Oud-Turnhout.
Johan V.
0 0
lees meer

Hoe maken we van De Heischuur een laagdrempelig gebouw?

Geen obstakels, geen 'amsterdammerkes'.
Participatieavond 1
0 0
lees meer

Hoe wordt De Heischuur een multifunctioneel en efficiënt gebouw?

Een multifunctionele ruimte met ophang- en lichtsysteem
Een grote zaal voorzien van rails boven aan alle wanden (muren) om schilderijen of foto's aan te hangen. Ook bijbehorend richtbaar licht is natuurlijk welkom. Deze ophanging kan dan door elke vereniging gebruikt worden om een tentoonstelling te houden. Dit bespaart ook de stockage van tentoonstellingspanelen in de kelder. Geen gezeul meer met grote tentoonstellingsborden. Die grote ruimte moet zo weinig mogelijk ramen hebben.
Luc V.
0 0
lees meer

Hoe zorgen we voor een veilige omgeving bij De Heischuur?

De hoek van het gebouw moet mijn inziens meer dan 2 meter achteruit.
Wanneer men uit Schuurhoven komt is de zichtbaarheid in de richting van het Heieinde veel te beperkt.
Carolus W.
0 0
lees meer

Hoe wordt De Heischuur een multifunctioneel en efficiënt gebouw?

Genoeg ruimtes voorzien
Meerdere grote ruimtes en kleinere ruimtes voorzien Tevens kelder voor o.m. opslag. Minstens 1 grote ruimte voor evenementen, concerten, voordrachten met podium , goede akoestiek en verlichting
Martine V.
0 0
lees meer
Ontdek ze allemaal

De nieuwe Heischuur

De campagne geeft burgers de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken

21 september 2021

Participatieavond #1

Oktober 2021

Geef je idee!

27 oktober 2021

Participatieavond #2

2022

Opmaak blauwdruk en ontwerp de nieuwe Heischuur

2023

Start bouw de nieuwe Heischuur