Inspiratie
16 mei

Participatiemoment: 16 mei inspiratiesessie

26-04-2022

In het infomagazine van februari kondigden we het al aan. Het gemeentebestuur wil graag samen met de adviesraden het adviesbeleid evalueren. Daarom werd er beslist om een traject te doorlopen waarbij we willen bekijken hoe we de krachten kunnen bundelen, hoe we mensen en middelen efficiënt kunnen inzetten en hoe we kunnen terugkeren naar de essentie: de rol van adviesraden en de bijbehorende kerntaken. Via deze denkoefening willen we onderzoeken hoe het anders, beter, participatiever, … kan, maar vooral iedereen meer kansen bieden om actief deel te nemen aan het beleid in onze gemeente. Daarom betrekken we tijdens dit traject niet enkel de adviesraden, maar nodigen we iedereen uit om deel te nemen aan dit proces. We zijn meer dan benieuwd naar jullie input.

Terugkoppeling bevraging
In januari en februari kon je een enquête invullen over het adviesbeleid van de gemeente en de werking van de adviesraden. Die bevraging is nu afgesloten en de resultaten zijn binnen. We koppelen hier dan ook graag over terug naar jullie tijdens een inspirerend participatiemoment op maandag 16 mei in OC De Djoelen.

Inspiratiesessie en ontwerpgroep

Tijdens deze inspiratiesessie gaan we in dialoog met elkaar en toetsen af wat de mogelijkheden, de uitdagingen en de verwachtingen zijn. Op het einde van deze sessie bepalen we samen wie op welke manier verder betrokken wordt en deel uit zal maken van de ontwerpgroep.

De ontwerpgroep gaat dan na de inspiratiesessie aan de slag met alle input uit de bevraging én het eerste participatiemoment om zo een blauwdruk uit te tekenen die zal leiden tot een nieuw model voor de toekomstige werking van de adviesraden. Dat model wordt teruggekoppeld met het gemeentebestuur, waarna uitgewerkt zal worden hoe het model omgezet wordt van theorie naar praktijk.

Kom naar de inspiratiesessie

Ben je benieuwd naar de resultaten van de bevraging? Heb jij zin om samen met ons te brainstormen over het adviesbeleid van de gemeente? Schrijf je dan zeker in voor de inspiratiesessie.
Iedereen is welkom tijdens deze inspiratiesessie, al vragen we je natuurlijk wel om in te schrijven. De inspiratiesessie gaat door op maandag 16 mei van 19 tot 22 uur in OC De Djoelen.

Schrijf je hier in voor de inspiratiesessie.

 

Nieuws

Participatietraject ‘Werking adviesraden’

24-01-2022
Samen voor Oud-Turnhout een zo goed mogelijk adviesbeleid maken

Het gemeentebestuur wil graag samen met de adviesraden het adviesbeleid evalueren. Daarom werd er beslist om samen met de raden een traject te doorlopen waarbij we willen bekijken hoe we de krachten kunnen bundelen, hoe we mensen en middelen efficiënt kunnen inzetten en hoe we kunnen terugkeren naar de essentie: de rol van adviesraden en de bijbehorende kerntaken. Via deze denkoefening willen we onderzoeken hoe het anders, beter, participatiever, … kan, maar vooral iedereen meer kansen bieden om actief deel te nemen aan het beleid in onze gemeente.

Participatief aan de slag
We willen deze oefening participatief aanpakken en samen met de adviesraden de toekomst van de adviesraden en de weg naar dat toekomstbeeld onderzoeken. Het is niet de bedoeling om enkel de adviesraden de kans geven om het adviesbeleid onder de loep te nemen. Daarom nodigen we alle bewoners uit om hierover mee na te denken. Zo kunnen we zoveel mogelijk input verzamelen voor het verdere verloop van het traject.


Hoe zit het traject in elkaar?

Tijdens dit participatietraject voorzien we een kwantitatief en kwalitatief luik.

In eerste instantie bevragen we zoveel mogelijk belanghebbenden via een enquête. Zo ontdekken we de sterke, maar misschien ook de zwakke elementen, in en van de werking van de adviesraden. Daarnaast onderzoeken we ook welke rol lokale spelers (leden van adviesraad, geëngageerde burgers,…) kunnen opnemen in het participatiebeleid.

Na de bevraging verwerken we de resultaten in een rapport dat we terugkoppelen op een participatiemoment waar iedereen welkom is. We gaan in dialoog met elkaar en toetsen af wat de mogelijkheden, de uitdagingen en de verwachtingen zijn. Er wordt ook in overleg bepaald wie op welke manier verder betrokken wordt en deel uit zal maken van de ontwerpgroep. De ontwerpgroep gaat aan de slag met alle input uit de bevraging én het eerste participatiemoment om zo een blauwdruk uit te tekenen die zal leiden tot een nieuw model voor de toekomstige werking van de adviesraden. Dat model wordt teruggekoppeld met het gemeentebestuur, waarna uitgewerkt zal worden hoe het model omgezet wordt van theorie naar praktijk.

Vul de bevraging in tot en met 14 februari

Werk jij graag mee aan een zo goed mogelijk adviesbeleid voor onze gemeente? Vul dan zeker de bevraging in! Je kan de bevraging hier invullen tot en met 14 februari.