home-page

Winkel- en wandelgebied Oud-Turnhout geslaagd voor gezondheidstoets

04-06-2024
LOGO Kempen kijkt met brede gezondheidsbril naar het ontwerp De omgeving 'gezond' inrichten

Jouw gezondheid is meer dan de som van je persoonlijke keuzes en je genetische factoren. Ook je omgeving heeft er een grote invloed op. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met een aantal criteria bij de herinrichting van de publieke ruimte van de dorpskern van Oud-Turnhout. Zeker nu de plannen concreet worden. Het LOkaal Gezondheidsoverleg - of kort LOGO - Kempen heeft deze plannen onderworpen aan de gezondheidstoets.

In de gezondheidstoets wordt onder meer gekeken naar hoe het ontwerp: beweging stimuleert luchtkwaliteit verbetert geluidsoverlast kan beperken hitte-eilanden voorkomt mentaal welbevinden verhoogt roken in de publieke ruimte ontraadt gezonde voeding promoot

Conclusie is dat de nieuwe inrichting zorgt voor een gezondere dorpskern!

De herinrichting...

... stimuleert beweging, door oa volgende ingrepen: meer groen te voorzien scheiding van auto’s, fietsers en voetgangers aangenamere inrichting van de ruimte speelelement voor kinderen scholen betrekken obstakelvrije fiets- en voetpaden voorzien koppeling met het 10.000 stappen project

... verbetert de luchtkwaliteit, door oa volgende ingrepen: herinrichten vanuit STOP-principe (eerst Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en dan Privé-vervoer) aangename en obstakelvrije fiets- en voetpaden aansluiting bij netwerk trage wegen (de Naenackerwandeling, bv.) voorzien van fietsenstallingen link met mobiliteitsknooppunten ('hoppinpunten') beperken van het aantal parkeerplaatsen promoten van deelmobiliteit  

... beperkt geluidsoverlast, door volgende ingrepen: stimuleren van actieve verplaatsingen (fiets en te voet) en verplaatsingen met openbaar vervoer, creëren van rustige buitenruimtes (waar mogelijk)

... voorkomt hitte-eilanden, door volgende ingrepen:
te ontharden (bij de definitieve herinrichting) de schaduwrijke ligging is tijdens hitteperiodes een pluspunt

... verhoogt mentaal welbevinden, door volgende ingrepen: voorzien van toegankelijk en zichtbaar groen voorzien van meer zitplaatsen verbinden van het groen met Aa - Liereman

Daarnaast wordt onder meer gesuggereerd om rookvrije zones te voorzien en om linken te maken met de volkstuintjes van Eigenaard en de appelkwekerij. 

De gezondheidstoets is een tool van het LOkaal GezondheidsOverleg (LOGO). Meer info vind je via volgende link: https://www.vlaamse-logos.be/gezondheidstoets. 

Winkel- en wandelgebied krijgt stilaan vorm

30-04-2024
Tijdelijk herinrichting in 2025

De herinrichting van de dorpskern van Oud-Turnhout wordt concreter. De aanleg van de centrumparking aan Tramwissel is volop bezig. Deze centrumparking én de parking achter OC De Djoelen zijn cruciaal om voldoende parkeerplaatsen te voorzien voor wie langere tijd in Oud-Turnhout wil verblijven. 

De parking ‘Tramwissel’ met een 55-tal parkeerplaatsen en een toegankelijke halte voor de bus, is binnen enkele maanden klaar. Daarom zijn we al volop aan het werken aan de tweede fase: het omtoveren van de ventweg naar een heuse winkel- en wandelgebied.

Tijdelijke herinrichting

De winkel- en wandelgebied wordt in maart 2025 al tijdelijk ingericht. De definitieve heraanleg kan pas later, want ook de riolering moet vernieuwd worden. Hiervoor moet nog het nodige studiewerk gedaan worden en zijn bijkomende vergunningen nodig.

We vinden het belangrijk om de dorpskern snel verkeersveiliger, groener en bruisender te maken. Daarom kiezen we nu al bewust voor een voorlopige herinrichting. Een bijkomend voordeel is dat we nog kunnen bijsturen waar nodig.

De principes voor het ontwerp

Het masterplan voor de herinrichting van de dorpskern bevat de randvoorwaarden voor het ontwerp van de ventweg, zoals het wegwerken van gevaarlijke verkeerssituaties en het scheiden van fiets- en autowegen:

Er komt een knip voor de gevaarlijke verkeerssituatie waar de Steenweg op Turnhout het Dorp snijdt. Fietsers krijgen daarnaast een vrijliggend fietspad. Zij fietsen niet meer langs de rijbaan. De parkeerplaatsen verhuizen aanliggend aan de steenweg. Deze parkeerplaatsen worden ook blauwe zone, net zoals de parkeerplaatsen aan de overzijde van de straat. Ook de Van der Bekenlaan en de Kerkstraat krijgen gedeeltelijk een regime als blauwe zone.

De winkel- en wandelgebied moet een aangename plaats om zorgeloos te wandelen worden, een plaats om elkaar te ontmoeten, een terrasje te doen en te winkelen. 

Hoe krijgt het ontwerp vorm?

We deden een oproep bij inwoners van de ventweg, scholen en handelaars om mee aan de tekentafel te komen zitten. Met succes! Een 10-tal enthousiastelingen tekende bomen, struiken, plantvakken, plantbakken, bankjes, vuilbakjes, speelelementen en ruimte voor kunstwerken op het plan. Een professioneel tekenaar verwerkte alles tot een globaal schetsontwerp. 

Het globale schetsontwerp leggen we nu voor aan verschillende partijen: Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Kempen, bovenlokale overheden, gemeenteraadsleden in een ‘klankbordgroep’ en uiteraard wordt het college van burgemeester en schepenen nauw betrokken.

Voor de zomer kloppen we het plan af, en dan zal een weergave van het ontwerp te bewonderen zijn in het gemeentehuis.

Visualisatie tramwissel

Tramwissel klaar voor uitvoering!

25-01-2024

Het masterplan ‘Een bruisend hart voor Oud-Turnhout’ komt in uitvoeringsfase. Om de dorpskern van Oud-Turnhout veiliger, groener en bruisender te kunnen maken, leggen we een tweede centrumparking aan. Naast parking de Djoelen, die volop in gebruik is, starten we nu met de aanleg van de tweede centrumparking op Tramwissel. Tramwissel biedt, naast een grotere parking voor auto’s, ook plaats voor fietsen aan een toegankelijke bushalte voor rolstoelgebruikers. Je kan er droog wachten tot een van de buslijnen je meeneemt richting Turnhout.

Op 22 januari 2024 werd namelijk de omgevingsvergunning voor de infrastructuurwerken op Tramwissel afgeleverd. Dit betekent dat het startschot voor de effectieve werken gegeven kan worden.

Uitvoering

Voor de uitvoering van de werken werd een openbare aanbesteding gelanceerd. Gezien er heel wat rioleringswerken in het dossier zijn opgenomen, besloot watermaatschappij Pidpa te zullen optreden als bouwheer. Uit de openbare aanbesteding kwam aannemingsbedrijf Vangeel Wegenbouw bvba naar voor als economisch meest voordelige offerte.

De exacte startdatum van de werken is nog niet bekend maar we streven naar de tweede helft van februari 2024. De werken zullen ongeveer 90 werkdagen duren.

Tijdelijke inrichting Ventweg

Naast de realisatie van Tramwissel denken we ook al verder aan de verdere uitwerking van het masterplan. Na Tramwissel zal de Ventweg aan de beurt zijn. Parking Djoelen en Tramwissel zorgen voor voldoende langdurige parkeerplaatsen in onze dorpskern. De Ventweg wordt een plaats om te verblijven, een plaats voor het bezoeken van onze kwalitatieve handel en horeca, waar nog ruimte is voor kortparkeren.

De definitieve ontwerpplannen zullen opgemaakt worden nadat we een tijdelijke inrichting hebben opgesteld op de Ventweg. Deze tijdelijke inrichting bereiden we voor met een werkgroep waarin zowel handelaars, bewoners als scholen vertegenwoordigd zijn. De eerste participatieve werkgroep vindt plaats op 30 januari as. Het resultaat van deze werkgroep zal de tijdelijke inrichting van de Ventweg worden en een voorzet zijn voor de definitieve inrichting van de Ventweg tot een echte boulevard in het centrum van onze gemeente. De resultaten van deze werkgroep worden hier gepubliceerd.

Meer nieuws & activiteiten

Masterplan herinrichting dorpskern goedgekeurd

Op donderdag 17 november keurde de gemeenteraad het Masterplan voor de herinrichting van de dorpskern goed.

Lees hier alles over het Masterplan

Een hart voor Oud-Turnhout

De campagne geeft burgers de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken

November 2022

Goedkeuring masterplan gemeenteraad

Zomer 2023

Aanvraag omgevingsvergunning Tramwissel

Voorjaar 2024

Start heraanleg Tramwissel

Voorjaar 2025

Centrumparking gerealiseerd en tijdelijke herinrichting Ventweg

2026

Start definitieve herinrichting van Ventweg naar Boulevard