Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Tramwissel in vergunningsfase

16-10-2023

Op 13 oktober 2023 startte het openbaar onderzoek naar aanleiding van de geplande werken op Tramwissel. Hier maken we plaats voor een tweede centrumparking. De gemeenteraad keurde op 17 november het masterplan voor een bruisend hart voor Oud-Turnhout goed. Samen met buurtbewoners, inwoners, bezoekers en handelaars van Oud-Turnhout werden plannen voor de hele dorpskern opgemaakt, besproken en daardoor beter gemaakt, ook voor Tramwissel. Vandaag staan auto’s vaak chaotisch geparkeerd op en rond de parking. De parking staat regelmatig vol. Het achterliggend graspleintje wordt door de buurt bovendien weinig gebruikt. Vanuit de gemeente zetten we sterk in op netheid, maar het is geen geheim dat het vaak eerder een hondentoilet is dan een aangename ontmoetingsplek voor de buurt. De centrumparkings zijn nodig  om de dorpskern van Oud-Turnhout veiliger, groener en bruisender te kunnen maken. Hier voorzien we plaats om lang te parkeren, in het centrum zelf zorgen we voor kort parkeren. Centrumparking De Djoelen is volop in gebruik. Nu is parking Tramwissel aan de beurt. Naast een grotere parking voor auto’s, komt er ook één voor fietsen aan de bushalte die we toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers, waar je aangenaam en droog de bus kan nemen. We vervangen de bestaande bomen door nieuwe bomen. De heraanleg van Tramwissel is de eerste concrete stap in de realisatie van het masterplan voor de Dorpskern van Oud-Turnhout. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen de ontwerpplannen ingekeken worden via het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid, via https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/openbare-onderzoeken. Het openbaar onderzoek loopt tot 11 november.

Plannen centrumparking Tramwissel goedgekeurd

05-05-2023

Herinrichting dorpskern We willen de dorpskern veiliger, groener en bruisender maken. De gemeenteraad keurde op 17 november het masterplan voor een bruisend hart voor Oud-Turnhout goed. Nu wordt dit plan vertaald in concrete plannen om te realiseren op het terrein. De omgeving Tramwissel wordt als eerste aangepakt. Tramwissel vandaag Vandaag staan auto’s vaak chaotisch geparkeerd op en rond de parking Tramwissel. De parking staat regelmatig vol. Het achterliggend graspleintje wordt door de buurt bovendien weinig gebruikt. Vanuit de gemeente zetten we sterk in op netheid, maar het is geen geheim dat het vaak eerder een hondentoilet is dan een aangename ontmoetingsplek voor de buurt. Aanleg parking Tramwissel Centrumparking De Djoelen werd enkele jaren geleden aangelegd. Nu is parking Tramwissel aan de beurt. Naast een grotere parking voor auto’s, komt er ook een ruime parking voor fietsen aan de bushalte die we toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers en waar je aangenaam en droog de bus kan nemen. De bestaande bomen worden vervangen door nieuwe bomen. Toekomstbeeld Tramwissel   Veilige, groene, bruisende dorpskernDe centrumparkings zijn nodig om de dorpskern van Oud-Turnhout veiliger, groener en bruisender te kunnen maken. Samen met buurtbewoners, inwoners, bezoekers en handelaars van Oud-Turnhout werden plannen voor de hele dorpskern opgemaakt, besproken en daardoor beter gemaakt. Toekomstbeeld ventweg Uitvoeringsplan Om effectief gerealiseerd te kunnen worden, moeten de plannen uit het Masterplan verder uitgewerkt worden in een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan voor Tramwissel is opgemaakt en besproken met de buurtbewoners en bovenlokale partners zoals Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn. De aanvraag voor vergunning is opgestart. Voor de start van de werken mikken we op het voorjaar van 2024. Benieuwd wat we exact gaan doen op parking Tramwissel, download dan onderstaand kaartje: Download hier het kaartje

Tramwissel wordt een hoppinpunt

04-05-2023

Neem jij wel eens de bus, of zou je het wel willen, maar zijn er redenen waarom je het vandaag nog niet doet? Daar willen we aan werken, onder meer door van Tramwissel een echt hoppinpunt te maken. Vanaf 2025 zal er dan ook om de 7,5 minuten in de spits een bus richting Turnhout rijden. Hoppinpunt Een hoppinpunt is een plaats waar je comfortabel de bus kan nemen, waar je - ook met een rolstoel - vlot op en af kan stappen, waar je je fiets veilig kan stallen en waar je droog en in een aangename omgeving op de bus kan wachten. Aan het hoppinpunt ‘Tramwissel’ komt bovendien een grote parking met laadpalen voor elektrische wagens en voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Er komen ook deelfietsen. Iedereen zal gebruik kunnen maken van de deelfietsen. Zo kan je de laatste kilometers naar je bestemming met de fiets doen. Zo kan je bv. afstappen aan Tramwissel en met een deelfiets aangenaam verder rijden naar het industrieterrein van Bentel. We werken ondertussen aan een veilige doorsteek voor fietsers en voetgangers tussen de Steenweg op Turnhout (N18) en het industrieterrein Bentel.  Subsidies Voor het realiseren van dit hoppinpunt kunnen we rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid.  

Meer nieuws & activiteiten

Masterplan herinrichting dorpskern goedgekeurd

Op donderdag 17 november keurde de gemeenteraad het Masterplan voor de herinrichting van de dorpskern goed.

Lees hier alles over het Masterplan

Een hart voor Oud-Turnhout

De campagne geeft burgers de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken

November 2022

Goedkeuring masterplan gemeenteraad

Zomer 2023

Aanvraag omgevingsvergunning Tramwissel

Voorjaar 2024

Start heraanleg Tramwissel

Voorjaar 2025

Centrumparking gerealiseerd en tijdelijke herinrichting Ventweg

2026

Start definitieve herinrichting van Ventweg naar Boulevard