Centrumparking in Oud-Turnhout gerealiseerd

05-07-2024
Eerste fase van masterplan ‘Een bruisend hart voor Oud-Turnhout’ is bijna klaar.

Centrumparking 'Tramwissel' 
We werken aan een veiliger, groener en meer bruisende dorpskern, in uitvoering van het masterplan ‘Een bruisend hart voor Oud-Turnhout’. De eerste fase is nu gerealiseerd! Aan ‘Tramwissel’ is een ruime centrumparking aangelegd. Samen met de centrumparking achter De Djoelen voorzien we de nodige, gratis parkeerplaatsen voor wie langere tijd wil parkeren in onze dorpskern. In het najaar worden de plantvakken aangelegd en de bomen geplant, en dan is de parking volledig klaar.

Parking Tramwissel biedt, naast een grotere parking voor auto’s, ook plaats voor fietsen aan een toegankelijke bushalte voor rolstoelgebruikers en personen met een visuele beperking. Je kan er droog wachten tot één van de buslijnen je meeneemt richting Turnhout.

Een unieke dorpskern
De reden waarom we in onze dorpskern unieke winkeltjes en lokale handelaars hebben, is omdat zij kunnen leven van het verkeer dat hier elke dag langs rijdt en eventjes stopt om te kopen. In de dorpskern zelf gaan we in de volgende fase dan ook inzetten op kort parkeren. Naast parkeren, voorzien we ook voldoende ruimte om veilig en aangenaam te wandelen en te fietsen. Op die manier wordt Oud-Turnhout een plek waar het heel fijn vertoeven is. 

We toveren de ventweg om tot een breed, aangenaam winkel- en wandelgebied met daarnaast ook ruimte voor een duidelijk afgebakend fietspad. We voorzien voldoende plaatsen om fietsen te parkeren. We breiden de blauwe zone uit, zodat er voldoende parkeerplaatsen zullen zijn voor de klanten van de lokale handelaars en horecazaken. Ook delen van de Van der Bekenlaan en de Kerkstraat worden opgenomen in de blauwe zone, met bewonerskaarten. Bovendien worden ook op het dorpsplein al maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Op bovenstaande tekening zie je een creatieve intekening van het winkel- en wandelgebied, het afgebakend fietspad en de parkeerplaatsen in blauwe zone. De invulling van het winkel- en wandelgebied werd samen met bewoners, handelaars en scholen getekend. De volledige tekening zal in september in het gemeentehuis te bewonderen zijn. 

Startschot voor volgende fase

We starten met een tijdelijke herinrichting in het voorjaar van 2025. Die wordt na een half jaar geëvalueerd, zodat de plannen waar nodig nog wat bijgestuurd kunnen en de definitieve heraanleg samen met de vernieuwing van de riolering nadien kan uitgevoerd worden.

Kortom, centrumparking Tramwissel is gerealiseerd. De centrumparkings maken het mogelijk om in de volgende fase een aangenaam, uitnodigend winkel- en wandelgebied te realiseren. 

Winkel- en wandelgebied Oud-Turnhout geslaagd voor gezondheidstoets

04-06-2024
LOGO Kempen kijkt met brede gezondheidsbril naar het ontwerp De omgeving 'gezond' inrichten

Jouw gezondheid is meer dan de som van je persoonlijke keuzes en je genetische factoren. Ook je omgeving heeft er een grote invloed op. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met een aantal criteria bij de herinrichting van de publieke ruimte van de dorpskern van Oud-Turnhout. Zeker nu de plannen concreet worden. Het LOkaal Gezondheidsoverleg - of kort LOGO - Kempen heeft deze plannen onderworpen aan de gezondheidstoets.

In de gezondheidstoets wordt onder meer gekeken naar hoe het ontwerp: beweging stimuleert luchtkwaliteit verbetert geluidsoverlast kan beperken hitte-eilanden voorkomt mentaal welbevinden verhoogt roken in de publieke ruimte ontraadt gezonde voeding promoot

Conclusie is dat de nieuwe inrichting zorgt voor een gezondere dorpskern!

De herinrichting...

... stimuleert beweging, door oa volgende ingrepen: meer groen te voorzien scheiding van auto’s, fietsers en voetgangers aangenamere inrichting van de ruimte speelelement voor kinderen scholen betrekken obstakelvrije fiets- en voetpaden voorzien koppeling met het 10.000 stappen project

... verbetert de luchtkwaliteit, door oa volgende ingrepen: herinrichten vanuit STOP-principe (eerst Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en dan Privé-vervoer) aangename en obstakelvrije fiets- en voetpaden aansluiting bij netwerk trage wegen (de Naenackerwandeling, bv.) voorzien van fietsenstallingen link met mobiliteitsknooppunten ('hoppinpunten') beperken van het aantal parkeerplaatsen promoten van deelmobiliteit  

... beperkt geluidsoverlast, door volgende ingrepen: stimuleren van actieve verplaatsingen (fiets en te voet) en verplaatsingen met openbaar vervoer, creëren van rustige buitenruimtes (waar mogelijk)

... voorkomt hitte-eilanden, door volgende ingrepen:
te ontharden (bij de definitieve herinrichting) de schaduwrijke ligging is tijdens hitteperiodes een pluspunt

... verhoogt mentaal welbevinden, door volgende ingrepen: voorzien van toegankelijk en zichtbaar groen voorzien van meer zitplaatsen verbinden van het groen met Aa - Liereman

Daarnaast wordt onder meer gesuggereerd om rookvrije zones te voorzien en om linken te maken met de volkstuintjes van Eigenaard en de appelkwekerij. 

De gezondheidstoets is een tool van het LOkaal GezondheidsOverleg (LOGO). Meer info vind je via volgende link: https://www.vlaamse-logos.be/gezondheidstoets. 

Winkel- en wandelgebied krijgt stilaan vorm

30-04-2024
Tijdelijk herinrichting in 2025

De herinrichting van de dorpskern van Oud-Turnhout wordt concreter. De aanleg van de centrumparking aan Tramwissel is volop bezig. Deze centrumparking én de parking achter OC De Djoelen zijn cruciaal om voldoende parkeerplaatsen te voorzien voor wie langere tijd in Oud-Turnhout wil verblijven. 

De parking ‘Tramwissel’ met een 55-tal parkeerplaatsen en een toegankelijke halte voor de bus, is binnen enkele maanden klaar. Daarom zijn we al volop aan het werken aan de tweede fase: het omtoveren van de ventweg naar een heuse winkel- en wandelgebied.

Tijdelijke herinrichting

De winkel- en wandelgebied wordt in maart 2025 al tijdelijk ingericht. De definitieve heraanleg kan pas later, want ook de riolering moet vernieuwd worden. Hiervoor moet nog het nodige studiewerk gedaan worden en zijn bijkomende vergunningen nodig.

We vinden het belangrijk om de dorpskern snel verkeersveiliger, groener en bruisender te maken. Daarom kiezen we nu al bewust voor een voorlopige herinrichting. Een bijkomend voordeel is dat we nog kunnen bijsturen waar nodig.

De principes voor het ontwerp

Het masterplan voor de herinrichting van de dorpskern bevat de randvoorwaarden voor het ontwerp van de ventweg, zoals het wegwerken van gevaarlijke verkeerssituaties en het scheiden van fiets- en autowegen:

Er komt een knip voor de gevaarlijke verkeerssituatie waar de Steenweg op Turnhout het Dorp snijdt. Fietsers krijgen daarnaast een vrijliggend fietspad. Zij fietsen niet meer langs de rijbaan. De parkeerplaatsen verhuizen aanliggend aan de steenweg. Deze parkeerplaatsen worden ook blauwe zone, net zoals de parkeerplaatsen aan de overzijde van de straat. Ook de Van der Bekenlaan en de Kerkstraat krijgen gedeeltelijk een regime als blauwe zone.

De winkel- en wandelgebied moet een aangename plaats om zorgeloos te wandelen worden, een plaats om elkaar te ontmoeten, een terrasje te doen en te winkelen. 

Hoe krijgt het ontwerp vorm?

We deden een oproep bij inwoners van de ventweg, scholen en handelaars om mee aan de tekentafel te komen zitten. Met succes! Een 10-tal enthousiastelingen tekende bomen, struiken, plantvakken, plantbakken, bankjes, vuilbakjes, speelelementen en ruimte voor kunstwerken op het plan. Een professioneel tekenaar verwerkte alles tot een globaal schetsontwerp. 

Het globale schetsontwerp leggen we nu voor aan verschillende partijen: Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Kempen, bovenlokale overheden, gemeenteraadsleden in een ‘klankbordgroep’ en uiteraard wordt het college van burgemeester en schepenen nauw betrokken.

Voor de zomer kloppen we het plan af, en dan zal een weergave van het ontwerp te bewonderen zijn in het gemeentehuis.

Meer nieuws & activiteiten

Masterplan herinrichting dorpskern goedgekeurd

Op donderdag 17 november keurde de gemeenteraad het Masterplan voor de herinrichting van de dorpskern goed.

Lees hier alles over het Masterplan

Een hart voor Oud-Turnhout

De campagne geeft burgers de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken

November 2022

Goedkeuring masterplan gemeenteraad

Zomer 2023

Aanvraag omgevingsvergunning Tramwissel

Voorjaar 2024

Start heraanleg Tramwissel

Voorjaar 2025

Centrumparking gerealiseerd en tijdelijke herinrichting Ventweg

2026

Start definitieve herinrichting van Ventweg naar Boulevard