Skip to main content
home-page
Visualisatie tramwissel

Tramwissel klaar voor uitvoering!

25-01-2024

Het masterplan ‘Een bruisend hart voor Oud-Turnhout’ komt in uitvoeringsfase. Om de dorpskern van Oud-Turnhout veiliger, groener en bruisender te kunnen maken, leggen we een tweede centrumparking aan. Naast parking de Djoelen, die volop in gebruik is, starten we nu met de aanleg van de tweede centrumparking op Tramwissel. Tramwissel biedt, naast een grotere parking voor auto’s, ook plaats voor fietsen aan een toegankelijke bushalte voor rolstoelgebruikers. Je kan er droog wachten tot een van de buslijnen je meeneemt richting Turnhout.

Op 22 januari 2024 werd namelijk de omgevingsvergunning voor de infrastructuurwerken op Tramwissel afgeleverd. Dit betekent dat het startschot voor de effectieve werken gegeven kan worden.

Uitvoering

Voor de uitvoering van de werken werd een openbare aanbesteding gelanceerd. Gezien er heel wat rioleringswerken in het dossier zijn opgenomen, besloot watermaatschappij Pidpa te zullen optreden als bouwheer. Uit de openbare aanbesteding kwam aannemingsbedrijf Vangeel Wegenbouw bvba naar voor als economisch meest voordelige offerte.

De exacte startdatum van de werken is nog niet bekend maar we streven naar de tweede helft van februari 2024. De werken zullen ongeveer 90 werkdagen duren.

Tijdelijke inrichting Ventweg

Naast de realisatie van Tramwissel denken we ook al verder aan de verdere uitwerking van het masterplan. Na Tramwissel zal de Ventweg aan de beurt zijn. Parking Djoelen en Tramwissel zorgen voor voldoende langdurige parkeerplaatsen in onze dorpskern. De Ventweg wordt een plaats om te verblijven, een plaats voor het bezoeken van onze kwalitatieve handel en horeca, waar nog ruimte is voor kortparkeren.

De definitieve ontwerpplannen zullen opgemaakt worden nadat we een tijdelijke inrichting hebben opgesteld op de Ventweg. Deze tijdelijke inrichting bereiden we voor met een werkgroep waarin zowel handelaars, bewoners als scholen vertegenwoordigd zijn. De eerste participatieve werkgroep vindt plaats op 30 januari as. Het resultaat van deze werkgroep zal de tijdelijke inrichting van de Ventweg worden en een voorzet zijn voor de definitieve inrichting van de Ventweg tot een echte boulevard in het centrum van onze gemeente. De resultaten van deze werkgroep worden hier gepubliceerd.

Tramwissel in vergunningsfase

16-10-2023

Op 13 oktober 2023 startte het openbaar onderzoek naar aanleiding van de geplande werken op Tramwissel. Hier maken we plaats voor een tweede centrumparking.

De gemeenteraad keurde op 17 november het masterplan voor een bruisend hart voor Oud-Turnhout goed. Samen met buurtbewoners, inwoners, bezoekers en handelaars van Oud-Turnhout werden plannen voor de hele dorpskern opgemaakt, besproken en daardoor beter gemaakt, ook voor Tramwissel.

Vandaag staan auto’s vaak chaotisch geparkeerd op en rond de parking. De parking staat regelmatig vol. Het achterliggend graspleintje wordt door de buurt bovendien weinig gebruikt. Vanuit de gemeente zetten we sterk in op netheid, maar het is geen geheim dat het vaak eerder een hondentoilet is dan een aangename ontmoetingsplek voor de buurt.

De centrumparkings zijn nodig  om de dorpskern van Oud-Turnhout veiliger, groener en bruisender te kunnen maken. Hier voorzien we plaats om lang te parkeren, in het centrum zelf zorgen we voor kort parkeren. Centrumparking De Djoelen is volop in gebruik. Nu is parking Tramwissel aan de beurt. Naast een grotere parking voor auto’s, komt er ook één voor fietsen aan de bushalte die we toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers, waar je aangenaam en droog de bus kan nemen. We vervangen de bestaande bomen door nieuwe bomen.

De heraanleg van Tramwissel is de eerste concrete stap in de realisatie van het masterplan voor de Dorpskern van Oud-Turnhout. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen de ontwerpplannen ingekeken worden via het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid, via https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/openbare-onderzoeken.

Het openbaar onderzoek loopt tot 11 november.

Plannen centrumparking Tramwissel goedgekeurd

05-05-2023

Herinrichting dorpskern

We willen de dorpskern veiliger, groener en bruisender maken. De gemeenteraad keurde op 17 november het masterplan voor een bruisend hart voor Oud-Turnhout goed. Nu wordt dit plan vertaald in concrete plannen om te realiseren op het terrein. De omgeving Tramwissel wordt als eerste aangepakt.

Tramwissel vandaag

Vandaag staan auto’s vaak chaotisch geparkeerd op en rond de parking Tramwissel. De parking staat regelmatig vol. Het achterliggend graspleintje wordt door de buurt bovendien weinig gebruikt. Vanuit de gemeente zetten we sterk in op netheid, maar het is geen geheim dat het vaak eerder een hondentoilet is dan een aangename ontmoetingsplek voor de buurt.

Aanleg parking Tramwissel

Centrumparking De Djoelen werd enkele jaren geleden aangelegd. Nu is parking Tramwissel aan de beurt. Naast een grotere parking voor auto’s, komt er ook een ruime parking voor fietsen aan de bushalte die we toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers en waar je aangenaam en droog de bus kan nemen. De bestaande bomen worden vervangen door nieuwe bomen.


Toekomstbeeld Tramwissel

 

Veilige, groene, bruisende dorpskern
De centrumparkings zijn nodig om de dorpskern van Oud-Turnhout veiliger, groener en bruisender te kunnen maken. Samen met buurtbewoners, inwoners, bezoekers en handelaars van Oud-Turnhout werden plannen voor de hele dorpskern opgemaakt, besproken en daardoor beter gemaakt.


Toekomstbeeld ventweg

Uitvoeringsplan

Om effectief gerealiseerd te kunnen worden, moeten de plannen uit het Masterplan verder uitgewerkt worden in een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan voor Tramwissel is opgemaakt en besproken met de buurtbewoners en bovenlokale partners zoals Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn. De aanvraag voor vergunning is opgestart. Voor de start van de werken mikken we op het voorjaar van 2024.

Benieuwd wat we exact gaan doen op parking Tramwissel, download dan onderstaand kaartje:

Download hier het kaartje

Meer nieuws & activiteiten

Masterplan herinrichting dorpskern goedgekeurd

Op donderdag 17 november keurde de gemeenteraad het Masterplan voor de herinrichting van de dorpskern goed.

Lees hier alles over het Masterplan

Een hart voor Oud-Turnhout

De campagne geeft burgers de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken

November 2022

Goedkeuring masterplan gemeenteraad

Zomer 2023

Aanvraag omgevingsvergunning Tramwissel

Voorjaar 2024

Start heraanleg Tramwissel

Voorjaar 2025

Centrumparking gerealiseerd en tijdelijke herinrichting Ventweg

2026

Start definitieve herinrichting van Ventweg naar Boulevard