Afbakening

Het projectgebied omvat

  • de omgeving van De Djoelen, inclusief de centrumparking,
  • het dorpsplein,
  • de ventweg langs de steenweg,
  • de omgeving Tramwissel, inclusief de nog aan te leggen centrumparking.

Je ziet het projectgebied op onderstaande tekening in het rood aangeduid.

Naast het projectgebied ligt een belangrijk invloedgebied waar verschillende belangrijke centrumfuncties gelegen zijn: twee scholen, een kunst- en erfgoedcentrum, de kerk en de bib. Het gaat concreet over Van der Bekenlaan, Sint-Bavostraat ter hoogte van de kerk en Kerkstraat. Dit invloedgebied wordt mee bestudeerd. Wat is de invloed op de parkeervoorzieningen? Wat is de impact op het verkeer? Welke bijkomende maatregelen zijn hier nodig? Het invloedgebied staat in het paars aangeduid.

Het projectgebied en haar directe invloedsfeer liggen niet op een eiland. (Deel)oplossingen voor problemen en kansen op vlak van mobiliteit, groen, detailhandel, wonen, etc. in dit gebied liggen soms in haar omgeving. Vanuit een bredere blik op het regionaalstedelijk gebied en haar omgeving moet bekeken worden welke ingrepen nodig zijn om de kwaliteiten in de dorpskern te versterken.

 

Afbakening projectzone dorpskern