Skip to main content
home-page

Projectambitie ‘Hart voor Oud-Turnhout’

Wat willen we bereiken?

We vertrekken vanuit de ambitie dat de herinrichting de identiteit van onze gemeente moet versterken. De identiteit beschrijven we als volgt:

Oud-Turnhout kenmerkt zich vandaag als een groene woongemeente. Bovendien zijn haar karaktervol cultuurhistorisch patrimonium en bloeiend centrum op maat van de gemeente bepalend. We zijn een gemeente die haar bestaande troeven respectvol in ere houdt en valoriseert, en die tegelijk openstaat voor vernieuwende impulsen en initiatieven, wat van haar een levendige samenleving maakt, jong van geest, waar het goed wonen en ontspannen is.

De herinrichting van de dorpskern moet de identiteit en de ambitie van de gemeente Oud-Turnhout versterken. Hoe, of en waar de verschillende functies een plaats krijgen, moet telkens getoetst worden aan deze identiteit.

Randvoorwaarden

 • We kunnen grote aanpassingen doen op gronden waar de gemeente eigenaar is. Het Agentschap Wegen en Verkeer is wegbeheerder van de gewestweg die door Oud-Turnhout loopt. Indien we hier aanpassingen aan willen doen, zijn er bijkomende investeringen vanuit de Vlaamse overheid nodig. Deze laatste zijn op dit moment niet voorzien.

 • In het projectgebied of in de rechtstreekse omgeving ervan, zijn recentnieuwe woonontwikkelingen Deze ontwikkelingen zullen ook een impact hebben op onze dorpskern, en worden dus in de plannen voor herinrichting meegenomen.

 • Behoud van de herdenkingsplekter nagedachtenis van inwoners die op het dorpsplein gefusilleerd zijn aan het einde van WOII.

Bepalende elementen:

 • Een verkeersveilige herinrichting voor alle weggebruikers
 • Meer ruimte voor groen
 • Bruisende dorpskern vol beleving 
 • Patrimonium en erfgoed meer zichtbaar maken
 • Ontmoeting stimuleren

Beschikbare budget

De gemeente heeft deze legislatuur een budget voorzien van 750.000 euro. Met dit budget financieren we de nodige studies en de realisatie van de centrumparking Tramwissel.

 • Studiekosten:
  • 2021/2022: 64.500 euro
 • Ondersteuning participatietraject:
  • 2021: 10.400 euro
  • 2022: 12.100 euro
 • Herinrichting (infrastructuur):
  • 2022/2023: 663.000 euro

Dit budget wordt aangevuld met subsidies die doorheen het traject zullen worden aangevraagd (fietsinfrastructuur, studie en inrichting hoppinpunten, ontharding, …).

Voor de herinrichting van de ventweg kunnen we alvast rekenen op een subsidie van het Vlaamse Agentschap voor Innoveren en Ondernemen van 450.000 euro!

Download hier de projectambitie