Mobiliteitsplan

De gemeente Oud-Turnhout werkt samen met de gemeenten Beerse, Turnhout en Vosselaar aan een vernieuwd mobiliteitsplan. De vier gemeenten vormen samen namelijk één geheel: stadsregio Turnhout.  Het streefdoel is duidelijk: we willen dat iedereen zich zorgeloos in onze stadsregio kan verplaatsen.

Door meer in te zetten op voetgangers, fietsers en openbaar vervoer, willen we deze vier belangrijke doelstellingen bereiken:

  1. De leefkwaliteit in buurten en centra verhogen;
  2. Bereikbaar zijn en blijven, in eerste instantie met de fiets en met comfortabel openbaar vervoer;
  3. De gezondheid van onze inwoners en de leefomgeving verbeteren;
  4. Antwoorden geven op de uitdagingen op vlak van klimaat.

Meer info: https://www.stadsregioturnhout.be/mobiliteitsplan