Mobiliteitsplan

De gemeente Oud-Turnhout werkt samen met de gemeenten Beerse, Turnhout en Vosselaar aan een vernieuwd mobiliteitsplan. De vier gemeenten vormen samen namelijk één geheel: stadsregio Turnhout.  Het streefdoel is duidelijk: we willen dat verplaatsingen in het regionaalstedelijk gebied Turnhout in de toekomst vooral te voet, met de fiets, trein of bus gebeuren.

Door meer  in te zetten op voetgangers, fietsers en openbaar vervoer, willen we deze vier belangrijke doelstellingen bereiken:

  1. De leefkwaliteit in buurten en centra verhogen;
  2. Bereikbaar zijn en blijven, in eerste instantie met de fiets en met comfortabel openbaar vervoer;
  3. De gezondheid van onze inwoners en de leefomgeving verbeteren;
  4. Antwoorden geven op de uitdagingen op vlak van klimaat.

Meer info: https://www.stadsregioturnhout.be/mobiliteitsplan