home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Winkel- en wandelgebied Oud-Turnhout geslaagd voor gezondheidstoets

LOGO Kempen kijkt met brede gezondheidsbril naar het ontwerp

De omgeving 'gezond' inrichten

Jouw gezondheid is meer dan de som van je persoonlijke keuzes en je genetische factoren. Ook je omgeving heeft er een grote invloed op. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met een aantal criteria bij de herinrichting van de publieke ruimte van de dorpskern van Oud-Turnhout. Zeker nu de plannen concreet worden. Het LOkaal Gezondheidsoverleg - of kort LOGO - Kempen heeft deze plannen onderworpen aan de gezondheidstoets.

In de gezondheidstoets wordt onder meer gekeken naar hoe het ontwerp:
 • beweging stimuleert
 • luchtkwaliteit verbetert
 • geluidsoverlast kan beperken
 • hitte-eilanden voorkomt
 • mentaal welbevinden verhoogt
 • roken in de publieke ruimte ontraadt
 • gezonde voeding promoot

Conclusie is dat de nieuwe inrichting zorgt voor een gezondere dorpskern!

De herinrichting...

 • ... stimuleert beweging, door oa volgende ingrepen:
  • meer groen te voorzien
  • scheiding van auto’s, fietsers en voetgangers
  • aangenamere inrichting van de ruimte
  • speelelement voor kinderen
  • scholen betrekken
  • obstakelvrije fiets- en voetpaden voorzien
 • koppeling met het 10.000 stappen project

 • ... verbetert de luchtkwaliteit, door oa volgende ingrepen:
  • herinrichten vanuit STOP-principe (eerst Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en dan Privé-vervoer)
  • aangename en obstakelvrije fiets- en voetpaden
  • aansluiting bij netwerk trage wegen (de Naenackerwandeling, bv.)
  • voorzien van fietsenstallingen
  • link met mobiliteitsknooppunten ('hoppinpunten')
  • beperken van het aantal parkeerplaatsen
  • promoten van deelmobiliteit  

 • ... beperkt geluidsoverlast, door volgende ingrepen:
  • stimuleren van actieve verplaatsingen (fiets en te voet) en verplaatsingen met openbaar vervoer,
  • creëren van rustige buitenruimtes (waar mogelijk)

 • ... voorkomt hitte-eilanden, door volgende ingrepen:
  • te ontharden (bij de definitieve herinrichting)
  • de schaduwrijke ligging is tijdens hitteperiodes een pluspunt

 • ... verhoogt mentaal welbevinden, door volgende ingrepen:
  • voorzien van toegankelijk en zichtbaar groen
  • voorzien van meer zitplaatsen
  • verbinden van het groen met Aa - Liereman

Daarnaast wordt onder meer gesuggereerd om rookvrije zones te voorzien en om linken te maken met de volkstuintjes van Eigenaard en de appelkwekerij. 

De gezondheidstoets is een tool van het LOkaal GezondheidsOverleg (LOGO). Meer info vind je via volgende link: https://www.vlaamse-logos.be/gezondheidstoets

Deel op facebook
[MISSING STATIC] entries_show_cta_can_share_insta