Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Nieuws

Plannen centrumparking Tramwissel goedgekeurd

05-05-2023

Herinrichting dorpskern We willen de dorpskern veiliger, groener en bruisender maken. De gemeenteraad keurde op 17 november het masterplan voor een bruisend hart voor Oud-Turnhout goed. Nu wordt dit plan vertaald in concrete plannen om te realiseren op het terrein. De omgeving Tramwissel wordt als eerste aangepakt. Tramwissel vandaag Vandaag staan auto’s vaak chaotisch geparkeerd op en rond de parking Tramwissel. De parking staat regelmatig vol. Het achterliggend graspleintje wordt door de buurt bovendien weinig gebruikt. Vanuit de gemeente zetten we sterk in op netheid, maar het is geen geheim dat het vaak eerder een hondentoilet is dan een aangename ontmoetingsplek voor de buurt. Aanleg parking Tramwissel Centrumparking De Djoelen werd enkele jaren geleden aangelegd. Nu is parking Tramwissel aan de beurt. Naast een grotere parking voor auto’s, komt er ook een ruime parking voor fietsen aan de bushalte die we toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers en waar je aangenaam en droog de bus kan nemen. De bestaande bomen worden vervangen door nieuwe bomen. Toekomstbeeld Tramwissel   Veilige, groene, bruisende dorpskernDe centrumparkings zijn nodig om de dorpskern van Oud-Turnhout veiliger, groener en bruisender te kunnen maken. Samen met buurtbewoners, inwoners, bezoekers en handelaars van Oud-Turnhout werden plannen voor de hele dorpskern opgemaakt, besproken en daardoor beter gemaakt. Toekomstbeeld ventweg Uitvoeringsplan Om effectief gerealiseerd te kunnen worden, moeten de plannen uit het Masterplan verder uitgewerkt worden in een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan voor Tramwissel is opgemaakt en besproken met de buurtbewoners en bovenlokale partners zoals Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn. De aanvraag voor vergunning is opgestart. Voor de start van de werken mikken we op het voorjaar van 2024. Benieuwd wat we exact gaan doen op parking Tramwissel, download dan onderstaand kaartje: Download hier het kaartje

Visualisatie ventweg
Nieuws

Goedkeuring Masterplan herinrichting dorpskern

18-11-2022

Plannen voor heraanleg dorpskern zijn klaar De dorpskern van Oud-Turnhout moet veiliger, groener en bruisender. Dat vinden inwoners, passanten en handelaars van Oud-Turnhout. Plannen werden opgemaakt, besproken en daardoor beter gemaakt. De gemeenteraad keurde op 17 november het masterplan voor een bruisend hart voor Oud-Turnhout goed. De dorpskern is dringend aan vernieuwing toe. Het verkeer is er niet veilig genoeg. Dagelijks zijn er conflicten tussen voetgangers, trage en snelle fietsers, brommers, auto’s, bussen, ...  Het verkeer is vaak chaotisch, met te weinig ruimte voor voetgangers en fietsers. Klanten moeten zich een weg zoeken tussen geparkeerde auto’s en onze handelszaken liggen verstopt achter de parkeerplaatsen. Bovendien is er nood aan meer groen. Dit moet zorgen voor verkoeling tijdens hitteperiodes en voor een betere afvoer van water tijdens hevige regenbuien. Veiliger en beter bereikbaar Een aantal onveilige punten worden weggewerkt. De ventweg wordt omgetoverd tot een mooie boulevard, waar je zorgeloos kan wandelen, elkaar ontmoeten, een terrasje doen en winkelen. De fietser krijgt een apart fietspad van twee meter breed, weg van de rijbaan én van de parkeerplaatsen. Kom je met de auto, bus, fiets, step of te voet? Je bent welkom in Oud-Turnhout! We investeren in parkeergelegenheid, zowel voor de fiets als voor de auto. We voorzien twee centrumparkings voor wie langere tijd in het centrum wil verblijven: de parking achter OC De Djoelen is al gerealiseerd en aan Tramwissel creëren we 55 parkeerplaatsen. Centraal voorzien we een ruime blauwe zone van 2 uur voor wie kort wil parkeren. Om te voorkomen dat de parkeerdruk verschuift naar de Van der Bekenlaan en de Kerkstraat, voeren we ook hier gedeeltelijk blauwe zone en bewonerskaarten in. Ook het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen (VLAIO) ondersteunt dit plan dat de bereikbaarheid van de handelskern van Oud-Turnhout zal verbeteren. Zij voorzien 425.000 euro subsidies voor dit investeringsproject. Groener Het masterplan voorziet in heel wat extra ontharding. Minder asfalt en beton. Om het plan te realiseren, is het nodig om eerst enkele bomen te verwijderen, om vervolgens nieuwe aan te planten. Waar mogelijk behouden we het bestaande groen, maar niet alle bomen zijn nog in goede gezondheid. Het masterplan voorziet nieuwe aanplantingen op plaatsen waar er meer ruimte is om de bomen tot grote, volwassen exemplaren te laten uitgroeien. Meer beleving   De steenweg door Oud-Turnhout is onze levensader, en belangrijk voor onze handelaars. We zorgen ervoor dat passanten makkelijk even kunnen binnenspringen, terwijl we ook de dorpskern groener, veiliger, gezelliger en sfeervoller maken. Het wordt een plek waar het fijn vertoeven is, waar je wil zijn, waar het bruist. Gewoon gaan De herinrichting van de dorpskern is voor Oud-Turnhout één van de belangrijkste projecten van het mobiliteitsplan dat we samen met Beerse, Turnhout en Vosselaar opmaakten. Je vindt het mobiliteitsplan en een kaart waarop je kan zien welke acties er in jouw buurt gepland staan via www.gewoongaan.be Benieuwd naar de concrete plannen? Je kan alle informatie hier vinden.

Nieuws

Opmaak Masterplan

14-10-2022

Op maandag 20 juni vond het derde participatiemoment over de herinrichting van de dorpskern plaats. Bijna 100 geïnteresseerden kwamen kijken naar de plannen en luisteren naar de toelichting. Iedereen kreeg de kans om vragen te stellen, suggesties te doen en opmerkingen mee te geven. Op basis van die feedback hebben we verder gewerkt. We zijn verder aan de tekentafel gaan zitten met het studiebureau en herwerkten de plannen naar hun definitieve vorm. Zo komen we telkens een stapje dichter bij het ‘Masterplan’. Hierin komen concrete plannen voor de aanleg van een centrumparking aan Tramwissel én de herinrichting van de ventweg. Voor het dorpsplein zal in het Masterplan enkel een schetsontwerp komen, omdat dit pas in de laatste fase in 2026 aangelegd zal worden. Tegen dan zijn er misschien nieuwe noden, die we vanuit de evaluatie van de twee eerste fases zullen leren kennen. De bedoeling is om het Masterplan te laten goedkeuren op de gemeenteraad van 17 november. VLAIO Verder hebben we ook goed nieuws gekregen vanuit het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Zij hadden een projectoproep gelanceerd waarbij zij middelen hadden voorzien voor projecten rond ‘duurzame bereikbaarheid van kernen’ in functie van kernversterking. Wij hebben onze kans gewaagd en een dossier ingediend. Op die manier krijgen we 425.000 euro subsidies die we gaan gebruiken voor de herinrichting van onze dorpskern. Dankjewel VLAIO! Communicatie Masterplan Van zodra de gemeenteraad de plannen goedgekeurd heeft, brengen we jullie op de hoogte van het Masterplan. Hou zeker deze website in het oog voor meer info. Rectificatie parkeerplaatsen Tijdens een van de eerste participatiemomenten werden een aantal parkeerplaatsen verkeerdelijk in het blauw ingetekend wat zou betekenen dat het openbare parkeerplaatsen zijn. Dat klopte echter niet voor alle parkeerplaaten. Een aantal hiervan zijn private parkeerplaatsen. Dit werd meteen rechtgezet in de plannen. In de plannen zie je nu zowel bruine als blauwe parkeerplaatsen. De bruine plaatsen zijn private parkeerplaatsen, de blauwe openbare parkeerplaatsen.  Bekijk hier de plannen en check ook zeker onze veelgestelde vragen over de private en openbare parkeerplaatsen.

Nieuws

Meer dan 50 geïnteresseerden bespreken eerste ideeën herinrichting dorpskern

05-04-2022

Vele inwoners, bezoekers en handelaars gaven zowel via een online enquête, die liep van 19 juli tot 31 augustus 2021, als tijdens het eerste participatiemoment op 6 oktober, aan dat de verkeersveiligheid beter moet, dat er te weinig groen is, dat er ingezet moet worden op een bruisende dorpskern vol beleving en ontmoeting. Op basis van die input hebben we de projectambitie opgesteld die door de gemeenteraad in januari werd goedgekeurd. Je vindt dit document hier. Tijdens het tweede participatiemoment op 29 maart jl. werden ideeën besproken van het studiebureau, dat een allereerste aanzet maakte van hoe een veiligere, groenere, bruisende dorpskern er zou kunnen uitzien. We kregen waardevolle feedback van de deelnemers. Hieronder vind je een samenvatting van de inzichten: De veiligheid van zwakke weggebruikers staat bovenaan de agenda van de aanwezigen. Onder meer volgende aandachtspunten werden meegegeven: Er moet voldoende ruimte voorzien worden voor voetgangers. Er moeten voldoende brede voetpaden voorzien worden, maar ook voldoende ruimte tussen gevel en fietspad/fietsers. Je moet veilig een winkel en een woning kunnen binnen- en buiten wandelen. Conflicten met fietsers moeten voorkomen worden. Het idee waarbij de fietszone op een subtiele, minder zichtbare manier wordt afgebakend, leek voor meerdere deelnemers niet verkeersveilig. Er passeren veel fietsers, met veel verschillende snelheden. Fietsers en voetgangers scheiden door middel van een duidelijk aangeduid fietspad, lijkt een veiligere optie. Snelle fietsers (speedpedelec) kunnen best op de rijbaan rijden. Vandaag wordt de ventweg snel opgereden door automobilisten. Het toekomstig ontwerp moet ervoor zorgen dat dit niet meer mogelijk is. Snelheidsregime van 30 km/uur past binnen de projectambitie. De impact van de ingrepen op de mobiliteit op de omliggende omgeving moet steeds bekeken worden. Sluipverkeer moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Parkeren is een aandachtspunt. Parkeren voor auto’s: meerdere aanwezigen geven aan dat ook in de toekomst in de nabije omgeving van de winkels voldoende ruimte moet blijven voor klanten die boodschappen doen, naar de kapper gaan, kleren gaan kopen, ... Kortparkeren moet voldoende lang zijn om de boodschappen te doen die men wil doen. Er is ook ruimte nodig voor parkings voor mensen met een handicap en eventueel ook voor ouders met heel jonge kinderen. Parkeren aan de Djoelen en aan Tramwissel kan interessant zijn voor wie langer in Oud-Turnhout moet zijn. Die parkings moeten wel goed aangegeven worden, zodat men gemakkelijk de weg ernaartoe vindt. Bewonersparkeren is een aandachtspunt. Bewonerskaarten worden gesuggereerd als oplossing. Wanneer er niet meer mag geparkeerd worden op de ventwegen, dan moet dit ook duidelijk aangegeven worden in het straatbeeld en gehandhaafd worden. Het idee van een grotere blauwe zone past binnen de ambities van het project. Er is een vraag om ruimte te voorzien voor vrachtwagens, zodat zij kunnen laden en lossen. Doorgaand vrachtverkeer moet verboden blijven. Fietsparkeren: Er moeten in de toekomst in de dorpskern voldoende fietsparkeerplaatsen komen voor alle soorten fietsen, steps, ... Vraag om ook locaties voor laadpalen voor elektrische auto’s mee op te nemen in het plan. Een volledig verhard dorpsplein strookt niet met de ambitie om de dorpskern te vergroenen. Echter, de meeste deelnemers zagen de kermis en de markt ook in de toekomst op het marktplein. Deze optie is niet combineerbaar met een volledige vergroening van het dorpsplein. De deelnemers vonden een consensus in een deels verhard en deels groen dorpsplein. Er gingen ook stemmen op om de kermis (al dan niet gedeeltelijk) te verhuizen naar het plein aan de Sint-Bavo kerk. Op het plein zou ook ruimte voor horeca (bv. zomerterras) kunnen voorzien worden. Wanneer er meer plaats is voor voetgangers, dan zal dit ook meer uitnodigen om langer in de dorpskern te blijven. Zowel in het scenario waarbij er een knip zou komen aan Rimbaud als bij het scenario met een knip aan het gemeentehuis, vonden de aanwezigen het een meerwaarde dat er potentieel meer ruimte vrijkomt voor terrasjes en beleving. Opmerkingen die betrekking hebben op een specifieke plaats: De deelnemers geven aan dat maatregelen op het kruispunt met de Steenweg op Oosthoven om veiliger en gemakkelijker met de auto over te steken, welkom zijn. Er wordt gesuggereerd om de oversteekplaats voor voetgangers en fietsers noordelijker te voorzien, zodat deze ook meer aansluit op het fietspad langs de Aa. Eén van de groepen stelt voor om de Koning Boudewijnlaan door te trekken naar de N18, en dus een stukje nieuwe weg over het dorpsplein aan te leggen, in combinatie met een knip aan het gemeentehuis. Er waren heel wat vragen over het idee waarbij de Koning Boudewijnlaan geknipt zou worden: hierbij moet goed nagedacht worden over de ontsluiting van het achterliggend gebied. Men verwacht extra verkeershinder in de achterliggende wijk, wat niet wenselijk is. Voetgangers en fietsers hebben vandaag te weinig plaats ter hoogte van de verkeerslichten aan het kruispunt aan het gemeentehuis. Vraag om het kruispunt voor het gemeentehuis conflictvrij te maken. Voor het gemeentehuis ontbreekt een zebrapad. Heel wat deelnemers vonden een knip aan het gemeentehuis een goed idee, maar vonden het niet realistisch. Het gevaarlijk punt aan Rimbaud blijft hierbij ook een aandachtspunt. Niet alle parkings zijn openbaar. Vraag om dit duidelijker aan te geven op de kaarten. Tenslotte, hebben verschillende deelnemers nog een suggestie voor het studiebureau meegegeven: “Parkeerplaatsen” “Naar bewoners luisteren” “vrije voetpaden, 1,5m breed, 2m vrije hoogte” “Parking voor klanten en handelaars superbelangrijk” “Zwaar verkeer en tractors mijden in dorpsplein. Voetpad en fietspad leggen voor Schillebeeckx” “Parking dorpsplein en kermis op dorpsplein, maar plaats voor iedereen” “De hoek bij de Aldi gezellig maken met groen en uitbreiding voor water. Afscheiden van de weg (visueel). Elektriciteitskast mooi inkleden (street-art, groendak), banken plaatsen, speelelement plaatsen. Denk 8-80. Houd alternatieve mobiliteit als meest belangrijk en probeer zo weinig mogelijk parkeerplaatsen te houden” “Hou rekening met bewoners langs de ventweg die ook in en uit hun garage en de baan op moeten en niet enkel met fietsers. Vergeet niet het aantal appartementen die erbij komen en die ook eens iemand op bezoek krijgen. Vergeet ook de gehandicapten niet. Blauwe zone zou een goed idee zijn.” “Ik ben best akkoord dat je er een gezellige en meer groene dorpskern van wil maken, maar denk aub ook aan de collega’s winkeliers dat er parking over blijft voor de klanten om zeker van de parking die er over blijft blauwe zone te maken. Anders blijven de bewoners hun auto in het dorp parkeren” “Tracht de dorpskern zoveel mogelijk verkeersarm te maken. Voorzien alternatieve wegen voor het autoverkeer. Eerbiedig de geschiedenis van Oud-Turnhout en houd de gedenktekens in ere” “Onderzoek gemengd verkeer. Ruimte plus. Centrum aan de mens. Bankautomaat niet aan gemeentehuis” “Vent-weg” “Houd rekening met de reeds bestaande en toekomstige handelaars. Zonder voldoende parking voor de deur of dichtbij hun zaak, verkiezen zij cliënteel.” “Wat niet besproken is: eenrichtingsverkeer in Kerkstraat en Vanderbekenlaan, deze zijn te smal om kruisend verkeer toe te laten.” “Een dorpskern die zo vooruitstrevend is, die als voorbeeld dient voor andere gemeenten.” “Aandacht voor het kort parkeren. Dat dit kort blijft.” “Maak er een gezellige dorpskern van die aantrekkelijk is voor horeca en handelszaken en waar je rustig even kan gaan zitten voor een babbel met een bekende die je tegenkomt.” “Denk aan het sluipverkeer” “Parkeerplaatsen aub” “Zwaar verkeer vermijden” “Veel succes met het vinden van een juist evenwicht voor bewoners en middenstand. Maak er een veilige dorpskern van! Het kan er alleen maar beter op worden” Was je aanwezig, en zie je jouw aandachtspunt er niet bij staan? Laat het ons zeker weten via dorpskern@oud-turnhout.be. Verdere stappen Er is dus nog niets beslist, integendeel. Op 20 juni is er een nieuw participatiemoment. Alvorens er beslissingen genomen worden, krijgen alle inwoners, bezoekers, handelaars, kortom iedereen die wil, nog de kans om feedback te geven op hoe de dorpskern er in de toekomst zal uitzien.

29 mrt

Projectambitie en participatieavond 29 maart

26-01-2022

Afgelopen zomer gaven we het startschot voor het participatietraject ‘Herinrichting Dorpskern’. Dat traject begon met een bevraging die bijna 500 deelnemers volledig invulden. Ook de participatieavond op 6 oktober was een succes. Zo’n 60 deelnemers bogen zich over de thema’s die als resultaat uit de bevraging naar voren kwamen, namelijk ruimte voor fietsers en voetgangers, meer verkeersveiligheid, meer groen, horeca en handel versterken, bruisend en vol beleving en ontmoeting stimuleren. Daarnaast konden de deelnemers per thema hun ideeën geven en werd de volgorde van belangrijkheid van deze thema’s bepaald. In tussentijd werd er hard gewerkt om al die input om te zetten naar een projectambitie. Die is nu klaar en goedgekeurd door de gemeenteraad. Wil je weten wat er in die projectambitie staat? Je kan hem hier lezen. Volgende stappen Met deze projectambitie gaat ontwerpbureau BUUR (part of SWECO) aan de slag met het tekenen van de verschillende plannen. Na bespreking door het college van burgemeester en schepenen en belanghebbenden zoals AWV, De Lijn, … , worden deze voorgelegd aan de inwoners op 29 maart. Tijdens dit tweede participatiemoment kan iedereen de sterke en zwakke punten van de voorgestelde plannen benoemen. Daarna zal BUUR de verschillende plannen proberen te herleiden tot één versie waarbij rekening gehouden wordt met de feedback van het participatiemoment. Ook op deze versie geven we jullie de kans om opmerkingen te geven tijdens een derde participatiemoment op 1 juni 2022. In de zomer hopen we te landen met de definitieve plannen die op de gemeenteraad van september goedgekeurd kunnen worden. Deelnemen Op dinsdag 29 maart stellen we jullie een aantal plannen voor. Tijdens dit moment kan je alle mogelijkheden bekijken en de sterke en zwakke punten benoemen. Heb jij zin om nog eens samen met ons aan de slag te gaan en te werken aan de herinrichting van de dorpskern? Schrijf je dan zeker in voor het volgende participatiemoment! Praktisch dinsdag 29 maart 2022 om 19 uur in OC De Djoelen inschrijven is verplicht en kan via deze link

Nieuws

Een hart voor Oud-Turnhout

14-07-2021

Werk jij mee aan de herinrichting van onze dorpskern?    De dorpskern van Oud-Turnhout is door de jaren heen gegroeid langs de ‘steenweg’ tussen Turnhout en Mol. Langs die steenweg zijn een groot aantal belangrijke voorzieningen gevestigd, zoals het gemeentehuis, winkels, horeca, banken,… Het is ook een plek waar veel mensen wonen. Tegelijkertijd is deze steenweg ook nog een verbindingsweg met veel verkeer. Al die factoren samen brengen enkele uitdagingen met zich mee. Files, sluipverkeer, onveilige situaties, noem maar op.Als gemeentebestuur willen we daar iets aan doen, maar dat doen we liefst niet alleen. De dorpskern en de omliggende zijstraten moeten een aangename plek worden voor alle inwoners én bezoekers en daar hebben we jou voor nodig. Samen met jullie willen we onderzoeken wat we kunnen veranderen. We starten het project met een online bevraging. Hiermee geven we de aftrap voor een participatietraject dat we met iedereen willen doorlopen. Het participatietraject zal uit twee fases bestaan, een in 2021 en een in 2022. Tijdens de eerste fase in 2021 gaan we samen op zoek naar een antwoord op heel wat vragen. Wat is er goed? Wat werkt goed? Wat kan er volgens jou anders? Hoe kan het veiliger? Voor wie of wat moeten we meer ruimte voorzien? Wat ontbreekt er? De online bevraging is hiervoor de eerste stap, om daarna tijdens een participatiemoment dieper in te gaan op de resultaten van de bevraging. Op die manier willen we komen tot een prioriteitenlijstje dat meegenomen wordt naar de volgende fase. Vul deze zomervakantie zeker de bevraging in. Hierdoor kan jij als inwoner, handelaar en bezoeker mee nadenken over de toekomst van onze dorpskern.