Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems Visualisatie tramwissel

Tramwissel klaar voor uitvoering!

Het masterplan ‘Een bruisend hart voor Oud-Turnhout’ komt in uitvoeringsfase. Om de dorpskern van Oud-Turnhout veiliger, groener en bruisender te kunnen maken, leggen we een tweede centrumparking aan. Naast parking de Djoelen, die volop in gebruik is, starten we nu met de aanleg van de tweede centrumparking op Tramwissel. Tramwissel biedt, naast een grotere parking voor auto’s, ook plaats voor fietsen aan een toegankelijke bushalte voor rolstoelgebruikers. Je kan er droog wachten tot een van de buslijnen je meeneemt richting Turnhout.

Op 22 januari 2024 werd namelijk de omgevingsvergunning voor de infrastructuurwerken op Tramwissel afgeleverd. Dit betekent dat het startschot voor de effectieve werken gegeven kan worden.

Uitvoering

Voor de uitvoering van de werken werd een openbare aanbesteding gelanceerd. Gezien er heel wat rioleringswerken in het dossier zijn opgenomen, besloot watermaatschappij Pidpa te zullen optreden als bouwheer. Uit de openbare aanbesteding kwam aannemingsbedrijf Vangeel Wegenbouw bvba naar voor als economisch meest voordelige offerte.

De exacte startdatum van de werken is nog niet bekend maar we streven naar de tweede helft van februari 2024. De werken zullen ongeveer 90 werkdagen duren.

Tijdelijke inrichting Ventweg

Naast de realisatie van Tramwissel denken we ook al verder aan de verdere uitwerking van het masterplan. Na Tramwissel zal de Ventweg aan de beurt zijn. Parking Djoelen en Tramwissel zorgen voor voldoende langdurige parkeerplaatsen in onze dorpskern. De Ventweg wordt een plaats om te verblijven, een plaats voor het bezoeken van onze kwalitatieve handel en horeca, waar nog ruimte is voor kortparkeren.

De definitieve ontwerpplannen zullen opgemaakt worden nadat we een tijdelijke inrichting hebben opgesteld op de Ventweg. Deze tijdelijke inrichting bereiden we voor met een werkgroep waarin zowel handelaars, bewoners als scholen vertegenwoordigd zijn. De eerste participatieve werkgroep vindt plaats op 30 januari as. Het resultaat van deze werkgroep zal de tijdelijke inrichting van de Ventweg worden en een voorzet zijn voor de definitieve inrichting van de Ventweg tot een echte boulevard in het centrum van onze gemeente. De resultaten van deze werkgroep worden hier gepubliceerd.

Deel op facebook
[MISSING STATIC] entries_show_cta_can_share_insta