Opmaak Masterplan

Op maandag 20 juni vond het derde participatiemoment over de herinrichting van de dorpskern plaats. Bijna 100 geïnteresseerden kwamen kijken naar de plannen en luisteren naar de toelichting. Iedereen kreeg de kans om vragen te stellen, suggesties te doen en opmerkingen mee te geven.

Op basis van die feedback hebben we verder gewerkt. We zijn verder aan de tekentafel gaan zitten met het studiebureau en herwerkten de plannen naar hun definitieve vorm. Zo komen we telkens een stapje dichter bij het ‘Masterplan’. Hierin komen concrete plannen voor de aanleg van een centrumparking aan Tramwissel én de herinrichting van de ventweg. Voor het dorpsplein zal in het Masterplan enkel een schetsontwerp komen, omdat dit pas in de laatste fase in 2026 aangelegd zal worden. Tegen dan zijn er misschien nieuwe noden, die we vanuit de evaluatie van de twee eerste fases zullen leren kennen.

De bedoeling is om het Masterplan te laten goedkeuren op de gemeenteraad van 17 november.

VLAIO

Verder hebben we ook goed nieuws gekregen vanuit het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Zij hadden een projectoproep gelanceerd waarbij zij middelen hadden voorzien voor projecten rond ‘duurzame bereikbaarheid van kernen’ in functie van kernversterking. Wij hebben onze kans gewaagd en een dossier ingediend. Op die manier krijgen we 425.000 euro subsidies die we gaan gebruiken voor de herinrichting van onze dorpskern. Dankjewel VLAIO!

Communicatie Masterplan

Van zodra de gemeenteraad de plannen goedgekeurd heeft, brengen we jullie op de hoogte van het Masterplan. Hou zeker deze website in het oog voor meer info.

Rectificatie parkeerplaatsen

Tijdens een van de eerste participatiemomenten werden een aantal parkeerplaatsen verkeerdelijk in het blauw ingetekend wat zou betekenen dat het openbare parkeerplaatsen zijn. Dat klopte echter niet voor alle parkeerplaaten. Een aantal hiervan zijn private parkeerplaatsen. Dit werd meteen rechtgezet in de plannen. In de plannen zie je nu zowel bruine als blauwe parkeerplaatsen. De bruine plaatsen zijn private parkeerplaatsen, de blauwe openbare parkeerplaatsen. 

Bekijk hier de plannen en check ook zeker onze veelgestelde vragen over de private en openbare parkeerplaatsen.