Participatiemoment 20 juni

Tijdens het participatiemoment op 29 maart stelden we verschillende ideeën voor aan de deelnemers. De dorpskern werd opgedeeld in verschillende zones. Per zone werd meer dan één idee voorgesteld. Tijdens deze sessie nodigden we de deelnemers uit om hier feedback op te geven en er zelf ook mee aan de slag te gaan door hun voorkeursideeën samen te voegen.

De keuze voor het definitieve ontwerp is nog niet gemaakt. Integendeel zelfs, op dit moment zijn we bezig alle feedback en input van het participatiemoment in maart te verwerken zodat we zo goed mogelijk kunnen inspelen op de verschillende belangen. Wat wél vaststaat, is dat het ontwerp moet voldoen aan de omschreven ambities uit de projectambitie.

Participatiemoment juni

Alvorens er beslissingen genomen worden, krijgen alle inwoners, bezoekers, handelaars, kortom iedereen die wil, nog de kans om feedback te geven op hoe de dorpskern er in de toekomst zal uitzien. Daarom is er op 20 juni een nieuw participatiemoment. Tegen dan zullen de ontwerpers alle input en feedback verwerkt hebben. De ideeën en feedback worden concreter gemaakt in één plan voor de hele dorpskern. En ook tijdens dit moment hopen we dat jij nog eens samen met ons aan de slag wil gaan. 

Het participatiemoment vindt plaats op 20 juni van 19 tot 22 uur in OC De Djoelen. Inschrijven is verplicht. 

Schrijf je in voor het participatiemoment