Projectambitie en participatieavond 29 maart

Afgelopen zomer gaven we het startschot voor het participatietraject ‘Herinrichting Dorpskern’. Dat traject begon met een bevraging die bijna 500 deelnemers volledig invulden. Ook de participatieavond op 6 oktober was een succes. Zo’n 60 deelnemers bogen zich over de thema’s die als resultaat uit de bevraging naar voren kwamen, namelijk ruimte voor fietsers en voetgangers, meer verkeersveiligheid, meer groen, horeca en handel versterken, bruisend en vol beleving en ontmoeting stimuleren. Daarnaast konden de deelnemers per thema hun ideeën geven en werd de volgorde van belangrijkheid van deze thema’s bepaald.

In tussentijd werd er hard gewerkt om al die input om te zetten naar een projectambitie. Die is nu klaar en goedgekeurd door de gemeenteraad. Wil je weten wat er in die projectambitie staat? Je kan hem hier lezen.

Volgende stappen

Met deze projectambitie gaat ontwerpbureau BUUR (part of SWECO) aan de slag met het tekenen van de verschillende plannen. Na bespreking door het college van burgemeester en schepenen en belanghebbenden zoals AWV, De Lijn, … , worden deze voorgelegd aan de inwoners op 29 maart.

Tijdens dit tweede participatiemoment kan iedereen de sterke en zwakke punten van de voorgestelde plannen benoemen. Daarna zal BUUR de verschillende plannen proberen te herleiden tot één versie waarbij rekening gehouden wordt met de feedback van het participatiemoment. Ook op deze versie geven we jullie de kans om opmerkingen te geven tijdens een derde participatiemoment op 1 juni 2022. In de zomer hopen we te landen met de definitieve plannen die op de gemeenteraad van september goedgekeurd kunnen worden.

Deelnemen

Op dinsdag 29 maart stellen we jullie een aantal plannen voor. Tijdens dit moment kan je alle mogelijkheden bekijken en de sterke en zwakke punten benoemen. Heb jij zin om nog eens samen met ons aan de slag te gaan en te werken aan de herinrichting van de dorpskern? Schrijf je dan zeker in voor het volgende participatiemoment!

Praktisch