Terugblik eerste participatieavond

Op 6 oktober vond de eerste participatieavond over de Dorpskern plaats. We koppelden terug over de bevraging die tijdens de zomervakantie liep en stelden de thema's en clusters voor die duidelijk naar voren kwamen uit die bevraging. Dat waren er 6, nl:

  • Ruimte creëren voor fietsers en voetgangers
  • Inzetten op verkeersveiligheid
  • Meer groen in de dorpskern
  • Horeca en Handel versterken
  • Een bruisende dorpskern vol beleving
  • Een dorpskern waar je elkaar kan ontmoeten

Na de terugkoppeling gingen de 60 deelnemers samen aan de slag om de thema's en clusters vorm te geven. Ze dachten na over de concrete betekenis van elk thema, wat er anders zou moeten en wie er beter van wordt. Daarnaast stonden ze ook stil bij mogelijk valkuilen en of we de veranderingen in 2040, de toekomst, nog nodig zullen hebben. 

Vanuit deze input zal er een projectambitie (projectdoelstelling) opgesteld worden. Als deze goedgekeurd is, zal ontwerpbureau BUUR (part of SWECO) een aantal scenario's opmaken die weergeven hoe de toekomstige dorpskern er zou kunnen uitzien. Die scenario's worden in de volgende fase van het participatietraject aan jullie voorgelegd.

Meer info over de herinrichting van de Dorpskern en een uitgebreide terugkoppeling hierover verschijnen in het infomagazine van december.