Skip to main content
home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Blauwdruk Heischuur

In oktober 2021 vond de laatste participatieavond rond de nieuwe Heischuur plaats. Tijdens die avond kregen de deelnemers een terugkoppeling over de resultaten van de ideeën die via het participatieplatform binnenkwamen. Daaruit bleek dat er heel wat eensgezindheid was, maar niet over alle topics kwam men overeen. Het ging dan bijvoorbeeld over tegenstrijdigheden, zaken die niet eerder aan bod gekomen waren, zaken waar de indieners zelf een aantal vragen deden rijzen, enz. 
Tijdens het participatiemoment kregen de deelnemers op basis van die topics dan ook 4 vraagstukken voorgeschoteld waarover ze konden nadenken en brainstormen over de best mogelijke oplossing. 

  • In de Heischuur moet een combinatie van verhuur voor verenigingen en particulieren (de belastingbetaler) mogelijk zijn op voorwaarde dat de verenigingen voorrang krijgen. Waarom niet? Waarom wel en zo ja, welke vormen van privé-verhuur kunnen er wel, wat niet? En wat met commerciële doeleinden? En hoe organiseren we die ‘voorrang voor verenigingen’?

  • Om optimale ontmoeting mogelijk te maken zien we de Heischuur (ook) als een buurthuis, met een permanent toegankelijk café, los van de activiteiten die er plaatsvinden. Waarom niet? Waarom wel en zo ja, hoe organiseren we dat?

  • De Heischuur moet kunnen voorzien in permanente en ‘op maat’ opslagruimte voor de verenigingen (muziekinstrumenten, schildersezels, archief…). Waarom niet? Waarom wel en zo ja, hoe organiseren we dat? Wat met betaalbaarheid? Wat met verenigingen die niet meer huren? Wat met nieuwe verenigingen?

  • Wat is (geluids-)overlast (voor de buurtbewoners)? En wat is er nodig om dat tot het minimum te beperken?

Tijdens de sessie werden heel wat goeie ideeën en gedachten gewisseld, echter bleek dat sommige vraagstukken toch te moeilijk te beantwoorden waren. De groep besliste om bepaalde zaken over te dragen aan het gemeentebestuur. 

Het gemeentebestuur en de kerngroep Heischuur hebben in tussentijd niet stil gezeten. De thema's, ideeën en bijdragen werden allemaal opgenomen in de blauwdruk. Ook de onduidelijkheden werden hierin opgenomen. Het bestuur en de kerngroep hebben de vragen grondig bekeken en getracht een antwoord te bieden zodat deze mee konden opgenomen worden in de blauwdruk. Het waren niet de makkelijkste vragen, dat wil ook zeggen dat er niet op elke vraag een kant-en-klaar antwoord is. Voor sommige zaken, zoals het dorpscafé, zal er eerst een onderzoek volgen voordat er hierover een beslissing genomen kan worden. 

Je kan de blauwdruk hier downloaden.
Deel op facebook