Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Nieuws

Onderzoek dorpscafé de nieuwe Heischuur

23-05-2022

Tijdens het laatste participatiemoment over De Heischuur legden we de deelnemers een aantal belangrijke vragen in verband met de nieuwe Heischuur voor. Het was echter niet eenvoudig om daar een antwoord op te vinden. Daarom kaatsten de deelnemers de bal terug naar het gemeentebestuur en vroegen hen om advies. Alle thema’s, ideeën en bijdragen van het ganse proces werden opgenomen in de blauwdruk. Ook de vragen en onduidelijkheden van de deelnemers werden hierin opgenomen. Het bestuur en de kerngroep hebben de vragen grondig bekeken en getracht een antwoord te bieden op alle vragen. Uiteindelijk bleef enkel de vraag over een potentieel dorpscafé zonder antwoord. Aangezien het bestuur niet uit het niets een antwoord kon geven op de vraag of er een dorpscafé zou komen aan de nieuwe Heischuur, werd beslist een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren. Het college van burgemeester en schepenen stelde de externe firma ‘Horeca Partners’ aan om te onderzoeken of een dorpscafé aan de nieuwe Heischuur rendabel én haalbaar zou zijn. Onderzoek dorpscafé Horeca Partners startte haar onderzoek met een bezoek aan De Heischuur en een verkenning van de omgeving. Om het onderzoek te helpen, vroegen zij ook cijfergegevens op. Wij bezorgden hen o.a.: gedetailleerde bevolkingscijfers van Oosthoven, zoals: het aantal gezinnen in Oosthoven samenstelling van deze gezinnen leeftijden het aantal mannen, vrouwen, x leerlingenaantal op de school toeristische gegevens, zoals evenementen attractiepolen aantal bezoekers socio-culturele gegevens, zoals aantal verenigingen en leden die De Heischuur gebruiken frequentie van het gebruik soorten activiteiten In het onderzoek bekeken zij verschillende zaken zoals de wenselijkheid, de levensvatbaarheid en het concept van de uitbating. Wat het concept betreft, keken ze niet enkel naar de inrichting van een mogelijk dorpscafé, maar ook naar het grotere geheel zoals de beleving, de (meer)waarde, het aanbod, openingsuren, capaciteit, inplanting, type uitbater en het financiële plaatje. Conclusie onderzoek Uit de analyse van het onderzoek komt voort dat het potentieel voor een horecazaak in de nieuwe Heischuur niet met 100% zekerheid aan te tonen is. Het aantal inwoners, in combinatie met de eerder beperkte passage, maakt dat er vermoedelijk niet voldoende automatische, terugkerende gasten zullen zijn om de zaak te rentabiliseren. Daarenboven is een café dat deel uitmaakt van een groter geheel (in dit geval een gemeenschapscentrum), moeilijker te positioneren als stamcafé of vaste afspraakplaats dan een totaal losstaande zaak. Bovendien wordt ook verwacht van de gemeente dat zij de investeringen volledig zelf draagt. Dit alles samen maakt dat het gemeentebestuur beslist heeft om geen dorpscafé te voorzien binnen de nieuwe Heischuur. Uiteraard willen we wel tegemoetkomen aan de gebruikers van De Heischuur en zullen er cafetariamogelijkheden voorzien worden. Volgende stappen Nu alle vraagstukken beantwoord zijn en het participatietraject afgerond is, gaan we een stap verder. Het gemeentebestuur gaat nu op zoek naar een ontwerper. De gekozen ontwerper zal de resultaten van het participatietraject meekrijgen als leidraad om op die manier een nieuwe Heischuur te ontwerpen. Een Heischuur die modern, multifunctioneel en toegankelijk is in een veilige en aantrekkelijke omgeving.

Nieuws

Blauwdruk Heischuur

04-02-2022

In oktober 2021 vond de laatste participatieavond rond de nieuwe Heischuur plaats. Tijdens die avond kregen de deelnemers een terugkoppeling over de resultaten van de ideeën die via het participatieplatform binnenkwamen. Daaruit bleek dat er heel wat eensgezindheid was, maar niet over alle topics kwam men overeen. Het ging dan bijvoorbeeld over tegenstrijdigheden, zaken die niet eerder aan bod gekomen waren, zaken waar de indieners zelf een aantal vragen deden rijzen, enz. Tijdens het participatiemoment kregen de deelnemers op basis van die topics dan ook 4 vraagstukken voorgeschoteld waarover ze konden nadenken en brainstormen over de best mogelijke oplossing.  In de Heischuur moet een combinatie van verhuur voor verenigingen en particulieren (de belastingbetaler) mogelijk zijn op voorwaarde dat de verenigingen voorrang krijgen. Waarom niet? Waarom wel en zo ja, welke vormen van privé-verhuur kunnen er wel, wat niet? En wat met commerciële doeleinden? En hoe organiseren we die ‘voorrang voor verenigingen’? Om optimale ontmoeting mogelijk te maken zien we de Heischuur (ook) als een buurthuis, met een permanent toegankelijk café, los van de activiteiten die er plaatsvinden. Waarom niet? Waarom wel en zo ja, hoe organiseren we dat? De Heischuur moet kunnen voorzien in permanente en ‘op maat’ opslagruimte voor de verenigingen (muziekinstrumenten, schildersezels, archief…). Waarom niet? Waarom wel en zo ja, hoe organiseren we dat? Wat met betaalbaarheid? Wat met verenigingen die niet meer huren? Wat met nieuwe verenigingen? Wat is (geluids-)overlast (voor de buurtbewoners)? En wat is er nodig om dat tot het minimum te beperken? Tijdens de sessie werden heel wat goeie ideeën en gedachten gewisseld, echter bleek dat sommige vraagstukken toch te moeilijk te beantwoorden waren. De groep besliste om bepaalde zaken over te dragen aan het gemeentebestuur.  Het gemeentebestuur en de kerngroep Heischuur hebben in tussentijd niet stil gezeten. De thema's, ideeën en bijdragen werden allemaal opgenomen in de blauwdruk. Ook de onduidelijkheden werden hierin opgenomen. Het bestuur en de kerngroep hebben de vragen grondig bekeken en getracht een antwoord te bieden zodat deze mee konden opgenomen worden in de blauwdruk. Het waren niet de makkelijkste vragen, dat wil ook zeggen dat er niet op elke vraag een kant-en-klaar antwoord is. Voor sommige zaken, zoals het dorpscafé, zal er eerst een onderzoek volgen voordat er hierover een beslissing genomen kan worden.  Je kan de blauwdruk hier downloaden.

Nieuws

Geef je idee voor de nieuwe Heischuur

22-09-2021

Op dinsdag 21 september vond het eerste live participatiemoment over de Heischuur plaats. Vijftig deelnemers gingen samen met ons aan de slag om uit te diepen welke thema's belangrijk zijn voor de toekomstige Heischuur. Na een reeks interactieve oefeningen waarbij we niet alleen de Heischuur, maar ook elkaar en elkaars belangen leerden kennen, sloten we de avond af met zes thema's.  Hoe wordt de Heischuur een multifunctioneel en efficiënt gebouw? Wat zijn argumenten voor of tegen privé verhuur in de Heischuur? Hoe maken we van de Heischuur een laagdrempelig gebouw? Hoe zorgen we voor een veilige omgeving bij de Heischuur? Hoe zorgen we voor een aantrekkelijke omgeving bij de Heischuur? Hoe maken we maximale ontmoeting mogelijk voor iedereen in de Heischuur?   Geef je idee Nu is het moment aangebroken om voor die thema's concrete ideeën te bedenken die we kunnen meenemen naar het volgende participatiemoment. Die ideeën zijn nodig zodat we in oktober zo goed mogelijk samen een blauwdruk kunnen maken voor het ontwerp van de nieuwe Heischuur. Heb jij een idee, of misschien zelfs meerdere, voor de nieuwe Heischuur, laat het zeker weten. Je kan je idee hier invullen.    Hoe vul je nu zo'n idee in?  Registreer je eenmalig op ons platform en meld je dan aan. Je kan vanaf nu met deze logingegevens meedoen aan alle projecten die op #2360aanzet komen. Klik op "Doe mee" bovenaan de pagina Op deze pagina kan je de thema's bekijken zelf je idee geven door op "geef zelf je idee" te klikken ideeën van anderen lezen door erop te klikken reageren op ideeën van anderen of ze een like geven Let op, je zal je eigen idee nog niet meteen te zien krijgen op de pagina. Van zodra je de bevestigingsmail hebt gekregen, kan je je eigen idee zien.     

Nieuws

Participatietraject De Heischuur

06-09-2021

Begin jaren tachtig werd de gemeentelijke "jongensschool" van Oosthoven omgebouwd tot een gemeentelijk centrum. De naam "Heischuur" komt uit "Heieinde" en "Schuurhoven", de straten waaraan het gebouw grenst. In 2000 werd één van de zalen dubbel zo groot en zijn er enkele nieuwe vergaderlokalen bijgebouwd. Zo werd het gemeenschapscentrum een aaneenschakeling van zalen en lokalen tussen de vroegere jongensschool en het nieuwe(re) stuk. Ook werd er voorzien in een parking. Het aanbod van lokalen en zalen is gevarieerd, zowel wat grootte als technische mogelijkheden betreft.  Het Gemeenschapscentrum De Heischuur is nu echter aan vernieuwing toe. Het huidige gebouw is sterk verouderd en niet even toegankelijk voor iedereen. Daarom wil het gemeentebestuur graag een nieuw gemeenschapscentrum bouwen dat rekening houdt met de huidige energienormen en zo de tand des tijds kan doorstaan. Daarnaast willen we dat het nieuwe gebouw zijn multifunctionaliteit blijft behouden, al dan niet uitbreiden, en dat het voor iedereen toegankelijk is. Participatieproces We weten dat de Heischuur bij velen nauw aan het hart ligt en dat ons gemeenschapscentrum dagelijks bruist van het leven. Daarom gaan we als gemeente uiteraard niet alleen beslissen hoe de nieuwe Heischuur er zal uitzien. We willen dit samen met jullie doen; de omwonenden, de gebruikers en iedereen die graag met ons aan de slag gaat om mee na te denken over het nieuwe gebouw. In september organiseren we dan ook een eerste participatieavond. Tijdens dit moment gaan we samen aan de slag om De Heischuur en elkaar beter te leren kennen. Maar ook ieders belang. Aan de hand van een aantal oefeningen en methodieken eindigen we de avond met een aantal thema-prioriteiten waar iedereen achterstaat. Na het eerste participatiemoment, schakelen we over naar ons participatieplatform waar iedereen de kans krijgt om per thema ideeën te geven. Die ideeën nemen we dan weer mee naar het tweede participatiemoment in oktober om samen een blauwdruk te maken voor het ontwerp van de nieuwe Heischuur. Een ontwerp waar iedereen achterstaat. Wil jij samen met ons bouwen aan een nieuw gemeenschapscentrum De Heischuur? Schrijf je dan zeker in voor ons participatietraject!