Skip to main content
home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Onderzoek dorpscafé de nieuwe Heischuur

Tijdens het laatste participatiemoment over De Heischuur legden we de deelnemers een aantal belangrijke vragen in verband met de nieuwe Heischuur voor. Het was echter niet eenvoudig om daar een antwoord op te vinden. Daarom kaatsten de deelnemers de bal terug naar het gemeentebestuur en vroegen hen om advies.

Alle thema’s, ideeën en bijdragen van het ganse proces werden opgenomen in de blauwdruk. Ook de vragen en onduidelijkheden van de deelnemers werden hierin opgenomen. Het bestuur en de kerngroep hebben de vragen grondig bekeken en getracht een antwoord te bieden op alle vragen.

Uiteindelijk bleef enkel de vraag over een potentieel dorpscafé zonder antwoord. Aangezien het bestuur niet uit het niets een antwoord kon geven op de vraag of er een dorpscafé zou komen aan de nieuwe Heischuur, werd beslist een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren. Het college van burgemeester en schepenen stelde de externe firma ‘Horeca Partners’ aan om te onderzoeken of een dorpscafé aan de nieuwe Heischuur rendabel én haalbaar zou zijn.

Onderzoek dorpscafé

Horeca Partners startte haar onderzoek met een bezoek aan De Heischuur en een verkenning van de omgeving. Om het onderzoek te helpen, vroegen zij ook cijfergegevens op. Wij bezorgden hen o.a.:

  • gedetailleerde bevolkingscijfers van Oosthoven, zoals:
    • het aantal gezinnen in Oosthoven
    • samenstelling van deze gezinnen
    • leeftijden
    • het aantal mannen, vrouwen, x
    • leerlingenaantal op de school

  • toeristische gegevens, zoals
    • evenementen
    • attractiepolen
    • aantal bezoekers

  • socio-culturele gegevens, zoals
    • aantal verenigingen en leden die De Heischuur gebruiken
    • frequentie van het gebruik
    • soorten activiteiten

In het onderzoek bekeken zij verschillende zaken zoals de wenselijkheid, de levensvatbaarheid en het concept van de uitbating. Wat het concept betreft, keken ze niet enkel naar de inrichting van een mogelijk dorpscafé, maar ook naar het grotere geheel zoals de beleving, de (meer)waarde, het aanbod, openingsuren, capaciteit, inplanting, type uitbater en het financiële plaatje.

Conclusie onderzoek

Uit de analyse van het onderzoek komt voort dat het potentieel voor een horecazaak in de nieuwe Heischuur niet met 100% zekerheid aan te tonen is. Het aantal inwoners, in combinatie met de eerder beperkte passage, maakt dat er vermoedelijk niet voldoende automatische, terugkerende gasten zullen zijn om de zaak te rentabiliseren. Daarenboven is een café dat deel uitmaakt van een groter geheel (in dit geval een gemeenschapscentrum), moeilijker te positioneren als stamcafé of vaste afspraakplaats dan een totaal losstaande zaak. Bovendien wordt ook verwacht van de gemeente dat zij de investeringen volledig zelf draagt.

Dit alles samen maakt dat het gemeentebestuur beslist heeft om geen dorpscafé te voorzien binnen de nieuwe Heischuur. Uiteraard willen we wel tegemoetkomen aan de gebruikers van De Heischuur en zullen er cafetariamogelijkheden voorzien worden.

Volgende stappen

Nu alle vraagstukken beantwoord zijn en het participatietraject afgerond is, gaan we een stap verder. Het gemeentebestuur gaat nu op zoek naar een ontwerper. De gekozen ontwerper zal de resultaten van het participatietraject meekrijgen als leidraad om op die manier een nieuwe Heischuur te ontwerpen. Een Heischuur die modern, multifunctioneel en toegankelijk is in een veilige en aantrekkelijke omgeving.

Deel op facebook