home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook
Ontdek het thema

Hoe maken we maximale ontmoeting mogelijk voor iedereen in De Heischuur?

Zonder oogkleppen en uitsluiting iedereen de kans geven om elkaar met wederzijds respect te kunnen ontmoeten op begrijpende en meevoelende momenten.

Wat houdt je idee net in?

Met alle respect voor alle verenigingen, die de plicht hebben om meer zuurstof te geven aan het maatschappelijk leven, geef ook ruimte vrij aan de inwonende burgers van Oud-Turnhout, die ook, via hun gemeentebelastingen dit project mogelijk maken. Geef ook hen de mogelijkheid om om in te tekenen op de vrije ogenblikken dat de mogelijke accommodaties niet zijn gereserveerd. Ook verenigingen moeten beseffen dat niet alleen zij Ad Hoc momenten hebben buiten hun agenda en dat de inwoners van Oud-Turnhout, als gemeentebelastingsbetalers, hun voornaamste sponsors zijn. Elke vorm van uitsluiting tot participatie en gebruik moet ten voordele van het algemene doel geweerd worden en eender welk politiek of religieus verweefsel moet uitgesloten worden op voorrang.