Skip to main content
home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook
Nieuws

Conceptplannen Heischuur zijn klaar

15-03-2024

Het verhaal van de nieuwe Heischuur begon al enige tijd terug met een participatietraject. Een groep enthousiaste burgers ging samen aan de slag om te kijken welke weg we zouden inslaan met de nieuwe Heischuur. Na een aantal intense sessies beëindigden we het participatietraject met een lijst eisen en wensen. Ondertussen werden de ontwerpplannen ook afgestemd met de hoofdgebruikers en verenigingen.

Eisen en wensen

Zo werd er gevraagd om zeker rekening te houden met de duurzaamheid en de toegankelijkheid van het gebouw, een efficiënte en optimale indeling, de multifunctionaliteit van ruimtes en lokalen, een maximale veiligheid op het kruispunt, fietsenstalling, enz.

Daarnaast werden er ook een aantal wensen uitgesproken zoals een goed uitgeruste keuken, een podiumzaal, gezelligheid en een eigentijds concept.

Zoektocht naar een architect

Het gemeentebestuur ging aan de slag om een architect te zoeken die een ontwerp kon maken dat het dichtst aansloot bij de eisen- en wensenlijst. Uiteindelijk werd het architectenbureau CLVR Architecten BV uit Lummen aangesteld.

De projectgroep, aangevuld met het architectenbureau, verfijnde het ontwerpplan waardoor zeer veel van de lijst met eisen en wensen kon afgevinkt worden.

Nieuwe Heischuur

Het nieuwe gebouw, dat 200 m² groter is dan het vorige, wordt op hetzelfde perceel opgetrokken. Het gebouw zal echter meer naar achter ingeplant worden. Op die manier verhogen we de veiligheid op het kruispunt van Heieinde en Schuurhoven.

Door de toename van het volume van het gebouw en door efficiënter gebruik te maken van de ruimtes, worden de lokalen groter en multifunctioneler.

Welke lokalen zijn er voorzien?

Grote zaal (meer dan 200 m²) met vast podium  Zaal van ongeveer 70 m² Keuken (35 m²) met drankenberging (24 m³) en koelcel (de twee vorige zalen hebben een verbinding met keuken en drankenberging) Zaal van ongeveer 50 m²  Crearuimte van 35 m² en 65 m² Vestiaire Sanitair Bergingen Personeelsruimte en groendienst (120 m²) Mobiliteit

Wat mobiliteit betreft zijn er fietsenstallingen voorzien vooraan en aan de zijkant van het gebouw. Daarnaast blijft een gedeelte van de huidige parking behouden. We voorzien ook een kiss & ride zone voor zij die iemand afzetten of ophalen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid stond hoog in de lijst van wensen en eisen. Het gebouw zal dan ook bijna energie neutraal zijn (BEN). Dit vertaalt zich in de aanleg van een warmtenet (i.s.m. basisschool Reuzepas) dat ook zorgt voor koeling, zonnepanelen, een groendak en recuperatie van regenwater.

Omgevingsaanvraag

De omgevingsvergunning werd aangevraagd en is lopende. Daarna zal een overheidsopdracht uitgeschreven worden voor de bouw van het gebouw. Het aanduiden van de aannemer is voorzien voor eind september. De start van de werken is voorzien in de herfst van dit jaar.

Eind augustus van dit jaar sluit de huidige Heischuur definitief de deuren.

Benieuwd naar de conceptplannen? Download ze hier.

Nieuws

Onderzoek dorpscafé de nieuwe Heischuur

23-05-2022

Tijdens het laatste participatiemoment over De Heischuur legden we de deelnemers een aantal belangrijke vragen in verband met de nieuwe Heischuur voor. Het was echter niet eenvoudig om daar een antwoord op te vinden. Daarom kaatsten de deelnemers de bal terug naar het gemeentebestuur en vroegen hen om advies.

Alle thema’s, ideeën en bijdragen van het ganse proces werden opgenomen in de blauwdruk. Ook de vragen en onduidelijkheden van de deelnemers werden hierin opgenomen. Het bestuur en de kerngroep hebben de vragen grondig bekeken en getracht een antwoord te bieden op alle vragen.

Uiteindelijk bleef enkel de vraag over een potentieel dorpscafé zonder antwoord. Aangezien het bestuur niet uit het niets een antwoord kon geven op de vraag of er een dorpscafé zou komen aan de nieuwe Heischuur, werd beslist een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren. Het college van burgemeester en schepenen stelde de externe firma ‘Horeca Partners’ aan om te onderzoeken of een dorpscafé aan de nieuwe Heischuur rendabel én haalbaar zou zijn.

Onderzoek dorpscafé

Horeca Partners startte haar onderzoek met een bezoek aan De Heischuur en een verkenning van de omgeving. Om het onderzoek te helpen, vroegen zij ook cijfergegevens op. Wij bezorgden hen o.a.:

gedetailleerde bevolkingscijfers van Oosthoven, zoals: het aantal gezinnen in Oosthoven samenstelling van deze gezinnen leeftijden het aantal mannen, vrouwen, x leerlingenaantal op de school

toeristische gegevens, zoals evenementen attractiepolen aantal bezoekers

socio-culturele gegevens, zoals aantal verenigingen en leden die De Heischuur gebruiken frequentie van het gebruik soorten activiteiten

In het onderzoek bekeken zij verschillende zaken zoals de wenselijkheid, de levensvatbaarheid en het concept van de uitbating. Wat het concept betreft, keken ze niet enkel naar de inrichting van een mogelijk dorpscafé, maar ook naar het grotere geheel zoals de beleving, de (meer)waarde, het aanbod, openingsuren, capaciteit, inplanting, type uitbater en het financiële plaatje.

Conclusie onderzoek

Uit de analyse van het onderzoek komt voort dat het potentieel voor een horecazaak in de nieuwe Heischuur niet met 100% zekerheid aan te tonen is. Het aantal inwoners, in combinatie met de eerder beperkte passage, maakt dat er vermoedelijk niet voldoende automatische, terugkerende gasten zullen zijn om de zaak te rentabiliseren. Daarenboven is een café dat deel uitmaakt van een groter geheel (in dit geval een gemeenschapscentrum), moeilijker te positioneren als stamcafé of vaste afspraakplaats dan een totaal losstaande zaak. Bovendien wordt ook verwacht van de gemeente dat zij de investeringen volledig zelf draagt.

Dit alles samen maakt dat het gemeentebestuur beslist heeft om geen dorpscafé te voorzien binnen de nieuwe Heischuur. Uiteraard willen we wel tegemoetkomen aan de gebruikers van De Heischuur en zullen er cafetariamogelijkheden voorzien worden.

Volgende stappen

Nu alle vraagstukken beantwoord zijn en het participatietraject afgerond is, gaan we een stap verder. Het gemeentebestuur gaat nu op zoek naar een ontwerper. De gekozen ontwerper zal de resultaten van het participatietraject meekrijgen als leidraad om op die manier een nieuwe Heischuur te ontwerpen. Een Heischuur die modern, multifunctioneel en toegankelijk is in een veilige en aantrekkelijke omgeving.

Nieuws

Blauwdruk Heischuur

04-02-2022

In oktober 2021 vond de laatste participatieavond rond de nieuwe Heischuur plaats. Tijdens die avond kregen de deelnemers een terugkoppeling over de resultaten van de ideeën die via het participatieplatform binnenkwamen. Daaruit bleek dat er heel wat eensgezindheid was, maar niet over alle topics kwam men overeen. Het ging dan bijvoorbeeld over tegenstrijdigheden, zaken die niet eerder aan bod gekomen waren, zaken waar de indieners zelf een aantal vragen deden rijzen, enz. 
Tijdens het participatiemoment kregen de deelnemers op basis van die topics dan ook 4 vraagstukken voorgeschoteld waarover ze konden nadenken en brainstormen over de best mogelijke oplossing. 

In de Heischuur moet een combinatie van verhuur voor verenigingen en particulieren (de belastingbetaler) mogelijk zijn op voorwaarde dat de verenigingen voorrang krijgen. Waarom niet? Waarom wel en zo ja, welke vormen van privé-verhuur kunnen er wel, wat niet? En wat met commerciële doeleinden? En hoe organiseren we die ‘voorrang voor verenigingen’?

Om optimale ontmoeting mogelijk te maken zien we de Heischuur (ook) als een buurthuis, met een permanent toegankelijk café, los van de activiteiten die er plaatsvinden. Waarom niet? Waarom wel en zo ja, hoe organiseren we dat?

De Heischuur moet kunnen voorzien in permanente en ‘op maat’ opslagruimte voor de verenigingen (muziekinstrumenten, schildersezels, archief…). Waarom niet? Waarom wel en zo ja, hoe organiseren we dat? Wat met betaalbaarheid? Wat met verenigingen die niet meer huren? Wat met nieuwe verenigingen?

Wat is (geluids-)overlast (voor de buurtbewoners)? En wat is er nodig om dat tot het minimum te beperken?

Tijdens de sessie werden heel wat goeie ideeën en gedachten gewisseld, echter bleek dat sommige vraagstukken toch te moeilijk te beantwoorden waren. De groep besliste om bepaalde zaken over te dragen aan het gemeentebestuur. 

Het gemeentebestuur en de kerngroep Heischuur hebben in tussentijd niet stil gezeten. De thema's, ideeën en bijdragen werden allemaal opgenomen in de blauwdruk. Ook de onduidelijkheden werden hierin opgenomen. Het bestuur en de kerngroep hebben de vragen grondig bekeken en getracht een antwoord te bieden zodat deze mee konden opgenomen worden in de blauwdruk. Het waren niet de makkelijkste vragen, dat wil ook zeggen dat er niet op elke vraag een kant-en-klaar antwoord is. Voor sommige zaken, zoals het dorpscafé, zal er eerst een onderzoek volgen voordat er hierover een beslissing genomen kan worden. 

Je kan de blauwdruk hier downloaden.
Nieuws

Geef je idee voor de nieuwe Heischuur

22-09-2021

Op dinsdag 21 september vond het eerste live participatiemoment over de Heischuur plaats. Vijftig deelnemers gingen samen met ons aan de slag om uit te diepen welke thema's belangrijk zijn voor de toekomstige Heischuur. Na een reeks interactieve oefeningen waarbij we niet alleen de Heischuur, maar ook elkaar en elkaars belangen leerden kennen, sloten we de avond af met zes thema's. 

Hoe wordt de Heischuur een multifunctioneel en efficiënt gebouw? Wat zijn argumenten voor of tegen privé verhuur in de Heischuur? Hoe maken we van de Heischuur een laagdrempelig gebouw? Hoe zorgen we voor een veilige omgeving bij de Heischuur? Hoe zorgen we voor een aantrekkelijke omgeving bij de Heischuur? Hoe maken we maximale ontmoeting mogelijk voor iedereen in de Heischuur?

 

Geef je idee

Nu is het moment aangebroken om voor die thema's concrete ideeën te bedenken die we kunnen meenemen naar het volgende participatiemoment. Die ideeën zijn nodig zodat we in oktober zo goed mogelijk samen een blauwdruk kunnen maken voor het ontwerp van de nieuwe Heischuur. Heb jij een idee, of misschien zelfs meerdere, voor de nieuwe Heischuur, laat het zeker weten. Je kan je idee hier invullen. 

 

Hoe vul je nu zo'n idee in?  Registreer je eenmalig op ons platform en meld je dan aan. Je kan vanaf nu met deze logingegevens meedoen aan alle projecten die op #2360aanzet komen. Klik op "Doe mee" bovenaan de pagina Op deze pagina kan je de thema's bekijken zelf je idee geven door op "geef zelf je idee" te klikken ideeën van anderen lezen door erop te klikken reageren op ideeën van anderen of ze een like geven Let op, je zal je eigen idee nog niet meteen te zien krijgen op de pagina. Van zodra je de bevestigingsmail hebt gekregen, kan je je eigen idee zien. 

 

 

Nieuws

Participatietraject De Heischuur

06-09-2021

Begin jaren tachtig werd de gemeentelijke "jongensschool" van Oosthoven omgebouwd tot een gemeentelijk centrum. De naam "Heischuur" komt uit "Heieinde" en "Schuurhoven", de straten waaraan het gebouw grenst. In 2000 werd één van de zalen dubbel zo groot en zijn er enkele nieuwe vergaderlokalen bijgebouwd. Zo werd het gemeenschapscentrum een aaneenschakeling van zalen en lokalen tussen de vroegere jongensschool en het nieuwe(re) stuk. Ook werd er voorzien in een parking. Het aanbod van lokalen en zalen is gevarieerd, zowel wat grootte als technische mogelijkheden betreft. 

Het Gemeenschapscentrum De Heischuur is nu echter aan vernieuwing toe. Het huidige gebouw is sterk verouderd en niet even toegankelijk voor iedereen. Daarom wil het gemeentebestuur graag een nieuw gemeenschapscentrum bouwen dat rekening houdt met de huidige energienormen en zo de tand des tijds kan doorstaan. Daarnaast willen we dat het nieuwe gebouw zijn multifunctionaliteit blijft behouden, al dan niet uitbreiden, en dat het voor iedereen toegankelijk is.

Participatieproces

We weten dat de Heischuur bij velen nauw aan het hart ligt en dat ons gemeenschapscentrum dagelijks bruist van het leven. Daarom gaan we als gemeente uiteraard niet alleen beslissen hoe de nieuwe Heischuur er zal uitzien. We willen dit samen met jullie doen; de omwonenden, de gebruikers en iedereen die graag met ons aan de slag gaat om mee na te denken over het nieuwe gebouw.

In september organiseren we dan ook een eerste participatieavond. Tijdens dit moment gaan we samen aan de slag om De Heischuur en elkaar beter te leren kennen. Maar ook ieders belang. Aan de hand van een aantal oefeningen en methodieken eindigen we de avond met een aantal thema-prioriteiten waar iedereen achterstaat.

Na het eerste participatiemoment, schakelen we over naar ons participatieplatform waar iedereen de kans krijgt om per thema ideeën te geven. Die ideeën nemen we dan weer mee naar het tweede participatiemoment in oktober om samen een blauwdruk te maken voor het ontwerp van de nieuwe Heischuur. Een ontwerp waar iedereen achterstaat.

Wil jij samen met ons bouwen aan een nieuw gemeenschapscentrum De Heischuur? Schrijf je dan zeker in voor ons participatietraject!